A Message from Prostatype Genomics AB Regarding COVID-19

A Message from Prostatype Genomics AB Regarding COVID-19 In response to the COVID-19 outbreak the World Health Organization (WHO) declared a pandemic on Wednesday 11th March 2020. In this critical public health situation, Prostatype Genomics team extend sympathies to people who have lost their loved ones, to patients and especially healthcare professionals who are striving to give care and support. …

Swedish Urology Association’s annual meeting in Västerås

New data to be presented at the Swedish Urology Association’s annual meeting in Västerås October 3rd 2019! During the Swedish Urology Association’s annual meeting in Västerås October 2-4, new data for Prostatype will be presented. It is the results for a large retrospective study performed in Malmö by urologists Göran Ahlgren and Arni Saemundsson that will be presented. After the …

Prostatype Genomics receives funding from EIT Health!

EIT Health is a network of best-in-class health innovators backed by the EU. The organization’s aim is to deliver solutions to enable European citizens to live longer, healthier lives by promoting innovation. Through various programs EIT Health sponsors companies with new products and solutions for the Healthcare sector that will improve prevention, predicition, diagnosis, treatment and follow up. In one …

New data presented at the Swedish Urology Association’s annual meeting!

During the Swedish Urology Association’s annual meeting (Urologidagarna) in Västerås October 2-4, new data for Prostatype was presented. The results presented were from a large retrospective study conducted in Malmö by urologist Göran Ahlgren. The study attracted great interest and was nominated in the category Best Abstract. The study again showed that Prostatype is better than today’s clinical tools when …

Prostatype första nyhetsbrev

Vi har glädjen att publicera vårt första nyhetsbrevet. För att läsa det vänligen klicka på länken. Trevlig läsning!

Överdiagnostisering – därför behövs bättre test

En mycket intressant debattartikel publicerades den 12 februari i Läkartidningen som en förklaring till Socialstyrelsens nej till prostatacancer screening. I artikeln kan man bla läsa följande: ”Problemet med överdiagnostik bottnar i att PSA-provet inte är tillräckligt träffsäkert för att vara ett bra screeningtest. Den vanligaste orsaken till ett måttligt ökat PSA-värde är godartad prostataförstoring – inte cancer. Det screeningprogram som …

Socialstyrelsens nej till allmän screening

Socialstyrelsen har efter noga övervägande valt att inte rekommendera allmän screening för prostatacancer. Enligt Socialstyrelsen finns det en stor risk att screening skulle leda till överdiagnostik, överbehandling och allvarliga biverkningar. Prostatype Genomicss VD Fredrik Persson kommenterar beslutet enligt följande: ”Att risken för överbehandling skulle öka vid allmän screening för prostatacancer med dagens vård råder det inga tvivel om. Vad man …

Kommande kongresser 2018

Prostatype Genomics kommer närvara på de följande kongresserna under våren 2018: Regiondagarna i Östersund februari 21-23 2018 EAU (European Association of Urology) kongressen i Köpenhamn mars 16-20 2018.  En poster med titeln ”A novel risk score (P-score) based on the a 3-gene signature for survival prognosis of newly diagnosed prostate cancer patients” kommer presenteras. AUA (American Association of Urologists) kongressen …

Urologidagarna i Göteborg

Prostatype Genomics medverkade på Svensk Urologisk Förenings årliga möte Urologidagarna Göteborg 4-6 oktober 2017. Dr Chunde Li gav en intressant presentation om utvecklingen av Prostatype testet och vilka resultat du kan förvänta dig.