Prostatype Genomics AB:s emission av units inför planerad notering övertecknad

Prostatype Genomics AB:s emission av units inför planerad notering övertecknad Teckningstiden i Prostatype Genomics AB:s (”Prostatype Genomics” eller ”Bolaget”) emission av units, bestående av aktier och vidhängande vederlagsfria teckningsoptioner, inför notering på Nasdaq First North Growth Market (”First North”) avslutades den 1 oktober 2020. Emissionen tecknades till totalt cirka 76,94 MSEK, motsvarande en teckningsgrad om cirka 205 procent. Genom emissionen …

Prostatype Genomics AB (”Prostatype Genomics” eller ”Bolaget”) offentliggör idag tilläggsprospekt avseende pågående emission av units

Prostatype Genomics AB (”Prostatype Genomics” eller ”Bolaget”) offentliggör idag tilläggsprospekt avseende pågående emission av units   Tilläggsprospektet utgör ett tillägg till det prospekt avseende erbjudande om att teckna units i Prostatype Genomics som har upprättats av styrelsen i Bolaget. Prostatype Genomics genomför en emission av units (aktier samt vidhängande vederlagsfria teckningsoptioner) med teckningstid 17 september 2020 – 1 oktober 2020. …

Prostatype Genomics medverkar idag i livesänd presentation med BioStock

Idag medverkar Prostatype Genomics AB (”Prostatype Genomics”) i en direktsänd presentation med BioStock. Prostatype Genomics genomför en pågående emission av units (aktier och vidhängande vederlagsfria teckningsoptioner) om totalt cirka 79,8 MSEK inför planerad notering på Nasdaq First North Growth Market. Teckningstiden löper till och med den 1 oktober 2020.   Investerarpresentation Bolagets VD Fredrik Persson kommer idag, den 23 september …

Idag inleds teckningstiden i Prostatype Genomics AB:s emission av units inför planerad notering

Idag, den 17 september 2020, inleds teckningstiden i Prostatype Genomics AB:s (”Prostatype Genomics”) emission av units (aktier och vidhängande vederlagsfria teckningsoptioner) inför planerad notering på Nasdaq First North Growth Market. Teckningstiden löper till och med den 1 oktober 2020. Vid fulltecknad emission tillförs bolaget initialt högst cirka 37,5 MSEK före emissionskostnader och kvittning av tidigare erhållet konvertibellån, brygglån samt premieersättning …

Prostatype Genomics AB publicerar prospekt inför emission av units som inleds på torsdag

Prostatype Genomics AB (”Prostatype Genomics” eller ”Bolaget”) har idag publicerat prospekt inför kommande emission av units (aktier och vederlagsfria vidhängande teckningsoptioner) inför planerad notering på Nasdaq First North Growth Market. Prospektet har granskats och godkänts av Finansinspektionen och finns att tillgå på Bolagets hemsida (www.prostatypegenomics.com) samt Sedermera Fondkommissions hemsida (www.sedermera.se). Emissionen av units, som initialt omfattar cirka 37,5 MSEK, inleds …

Prostatype Genomics AB tar sikte på notering på Nasdaq First North Growth Market – Sedermera Fondkommission är finansiell rådgivare

Pressmeddelande 27 augusti 2020 Prostatype Genomics AB tar sikte på notering på Nasdaq First North Growth Market – Sedermera Fondkommission är finansiell rådgivare Prostatype Genomics AB (”Prostatype Genomics” eller ”Bolaget”) är resultatet av över 10 års undersökande forskningsarbete inom prostatacancers genomik. Bolaget grundades 2007 som en avknoppning från Cancer Center Karolinska (Karolinska Institutet, Stockholm, Sverige). Syftet med avknoppningen var att …

Riktlinjerna för användandet av prognostiska gentester för prostatacancer utökade i USA

Riktlinjerna för användandet av prognostiska gentester för prostatacancer utökade i USA De senaste åren har det tillkommit prognostiska gentester som kan komplettera dagens kliniska verktyg för att bättre identifiera män som inte riskerar att ha en behandlingskrävande prostatacancer. I USA där dylika tester redan finns med i kliniska riktlinjer för prostatacancer och täcks av sjukförsäkringar, har man nu efter några …

Prostatype Genomics erbjuder Sveriges landsting hjälp med att prioritera rätt prostatacancerpatienter under Covid-19

Prostatype Genomics erbjuder Sveriges landsting hjälp med att prioritera rätt prostatacancerpatienter under Covid-19 I ett nytt förslag till landets landsting erbjuder Prostatype Genomics sitt test Prostatype till ett rabatterat pris för att hjälpa dem att prioritera rätt patienter för radikal behandling. Den pågående Coronapandemin gör av förklarliga skäl att de rekommendationer som finns i det nationella vårdprogrammet för prostatacancer inte …

Covid 19 – Prostatype skulle hjälpa vården att prioritera prostatacancerpatienter som verkligen behöver radikal behandling

Covid 19 – Prostatype skulle hjälpa vården att prioritera prostatacancerpatienter som verkligen behöver radikal behandling Den pågående Coronapandemin gör av förklarliga skäl att de rekommendationer som finns i det nationella vårdprogrammet för prostatacancer inte kan följas. Handläggningen av personer med misstänkt eller känd prostatacancer påverkas av det stora vårdbehovet för de personer som har insjuknat av coronavirus, och av minskade …

Varför erbjuds inte svenska prostatacancerpatienter de hjälpmedel som finns tillgängliga?

  Varför erbjuds inte svenska prostatacancerpatienter de hjälpmedel som finns tillgängliga för att minska trycket på vården och samtidigt höja patientsäkerheten och livskvaliteten för drabbade? I det senaste numret av Dagens Medicin (20 mars 2019) noteras återigen att det är svårt att korta köerna i prostatacancervården. Detta visade ju även Cancerfondens nyligen publicerade rapport somvisade att ingen region i Sverige …