Monthly newsletter

Prostatype Genomics will, starting in December 2023, publish monthly newsletters to provide more comprehensive information to shareholders, investors and other interested parties about the company’s activities and progress. This is also expected to at some extent make up for the company’s decision to change to semi-annual reporting as a part of the company’s introduced efficiency program

Newsletter, january-february 2024
Newsletter, december 2023

Prostatype Genomics kommer från och med december 2023 att publicera månatliga nyhetsbrev för att ge mer omfattande information till aktieägare, investerare och andra intressenter om bolagets verksamhet och framsteg. Detta förväntas även till viss del väga upp att bolaget har övergått till halvårsrapportering som en del av bolagets tidigare kommunicerade effektiviseringsprogram.

Nyhetsbrev, januari-februari 2024
Nyhetsbrev, december 2023