Överdiagnostisering – därför behövs bättre test

En mycket intressant debattartikel publicerades den 12 februari i Läkartidningen som en förklaring till Socialstyrelsens nej till prostatacancer screening. I artikeln kan man bla läsa följande:

”Problemet med överdiagnostik bottnar i att PSA-provet inte är tillräckligt träffsäkert för att vara ett bra screeningtest. Den vanligaste orsaken till ett måttligt ökat PSA-värde är godartad prostataförstoring – inte cancer. Det screeningprogram som har utvärderats innebär att män med PSA-värden över en viss nivå genomgår systematiska vävnadsprov från prostatan. Eftersom små områden med prostatacancer är mycket vanliga hos medelålders och äldre män leder de systematiska vävnadsproven till att ett mycket stort antal män får diagnos och behandling, trots att de inte skulle ha utvecklat en allvarlig prostatacancer under sin livstid. Behandlingen ger ofta försämrad sexuell funktion och ibland urinläckage eller ändtarmsbesvär. En svensk studie [2] visar att det på 14 års sikt är mer än tio gånger så många män som överdiagnostiseras med en icke dödlig prostatacancer än som undviker död i prostatacancer på grund av screeningen.”

För hela artikeln klicka på länken: Läkartidningen.se