Svenska

Prostatype Genomics etablerar sig på den italienska marknaden

Non-regulatory pressrelease

Prostatype Genomics kan nu tillkännage ett nytt samarbete som öppnar den italienska marknaden för prostatacancerprovet Prostatype®. Initiativet kommer att ledas av Dr. Maurizio Ballerini  och har redan påbörjats.

Läs mer

Prostatype Genomics går in på tysk marknad - Ytterligare information

Non-regulatory pressrelease

Prostatype Genomics kan idag meddela att man expanderar i Tyskland, en prioriterad marknad för företaget. Med omedelbar start kommer Karlheinz Dewald att representera företaget och Prostatype® prostatacancertest på den tyska marknaden.

Läs mer

Prostatype Genomics etablerar sig på den tyska marknaden

Non-regulatory pressrelease

Prostatype Genomics kan idag meddela sin expansion till Tyskland, en prioriterad marknad för företaget. Med omedelbar verkan kommer Karlheinz Dewald att representera företaget och Prostatype® prostatacancertest på den tyska marknaden.

Läs mer

Prostatype Genomics förstärker marknadsorganisationen

Non-regulatory pressrelease

-Rekryterar kommunikationschef från Novartis

Läs mer

Prostatype Genomics AB har genomfört en riktad nyemission om cirka 24,7 MSEK

Regulatory pressrelease

Prostatype Genomics AB (”Prostatype” eller ”Bolaget”) meddelar härmed att Bolaget har genomfört en riktad nyemission om cirka 24,7 MSEK i enlighet med den avsikt som meddelades marknaden genom ett pressmeddelande igår, den 26 augusti, 2021.

Läs mer

Prostatype Genomics AB avser att genomföra en riktad Nyemission om cirka 24 MSEK

Regulatory pressrelease

- Prostatype Genomics AB (“Prostatype” eller “Bolaget”) meddelar härmed att Bolaget avser att genomföra en riktad nyemission om cirka 24 MSEK till svenska och internationella investerare. Bolaget har utsett Sedermera Fondkommission till bookrunner i samband med den riktade nyemissionen. Kapitalet är avsett att finansera aktiviteter som genomförs inom ramen för det nyligen kommunicerade samarbetet med…

Läs mer

Prostatype Genomics AB ingår samarbete med en ledande aktör inom prostatacancer

Regulatory pressrelease

– Avtal om marknadsföring och FoU-samarbete stärker marknadspositionen på kort och lång sikt

Läs mer

Prostatype® P-score och prognostisk utvärdering av prostatacancer presenteras vid världens största urologimöte

Non-regulatory pressrelease

-Resultat av studie från Skånes universitetssjukhus utvald att presentera under American Urology Congress 2021

Läs mer

Prostatype Genomics utser Eligen Diagnostica och BioPortugal Lda. till distributör för Bolagets prognostiska gentest Prostatype® i Spanien & Portugal

Regulatory pressrelease

- Ett viktigt steg i kommersialiseringen av Prostatype®

Läs mer

Prostatype Genomics AB presenterar delårsrapport för perioden 1 april till 30 juni 2021

Regulatory pressrelease

- Prostatype Genomics presenterar idag kvartalsrapport för det andra kvartalet 2021. Rapporten finns tillgänglig på Bolagets hemsida.

Läs mer

English

Prostatype Genomics enters the Italian market

Non-regulatory pressrelease

Prostatype Genomics can announce a new cooperation that opens up the Italian market for the Prostate cancer test Prostatype®. The initiative will be led by Maurizio Ballerini MD and is already operational.

Read more

Prostatype Genomics enters German market - Additional information

Non-regulatory pressrelease

Prostatype Genomics can today announce its expansion in Germany, a key priority for the Company. Starting immediately, Karlheinz Dewald will represent the company and the Prostatype® prostate cancer test on the German market.

Read more

Prostatype Genomics enters German market

Non-regulatory pressrelease

Prostatype Genomics can today announce its expansion into Germany, a key priority for the Company. Starting immediately, Karlheinz Dewald will represent the company and the Prostatype® prostate cancer test on the German market.

Read more

Prostatype Genomics strengthens market organization

Non-regulatory pressrelease

-Recruits Communications Director from Novartis

Read more

Prostatype Genomics AB has completed a directed share issue of approximately SEK 24.7 million

Regulatory pressrelease

Prostatype Genomics AB (“Prostatype” or “the Company”) hereby announces that the Company has completed a directed share issue of approximately SEK 24.7 million in accordance with the intention communicated to the market through a press release yesterday, August 26[th], 2021.

Read more

Prostatype Genomics AB intends to carry out a directed share issue of approximately SEK 24 million

Regulatory pressrelease

- Prostatype Genomics AB (“Prostatype” or “the Company”) hereby announces that the Company intends to carry out a directed share issue of approximately SEK 24 million to Swedish and international investors. The Company has assigned Sedermera Fondkommission to act as bookrunner in connection with the directed share issue. The capital raise is intended to finance…

Read more

Prostatype Genomics AB enters into cooperation with leading actor in the prostate cancer area

Regulatory pressrelease

– Agreement on marketing and R&D cooperation enhancing market position short- and long-term

Read more

Prostatype ® P-score and prognostic evaluation in Prostate cancer to be presented at the largest Urology meeting in the world

Non-regulatory pressrelease

-Results of the study from Skåne University Hospital selected to present during American Urology Congress 2021

Read more

Prostatype Genomics appoints Eligen Diagnostica Sociedad Limitada and BioPortugal Quimico Farmacêutica Lda. to distribute the Prostatype ® Prostate gene test in Spain and Portugal

Regulatory pressrelease

- An important step taken in the commercialization of Prostatype®

Read more

Prostatype Genomics presents Interim Report for the period 1 April to 30 June 2021

Regulatory pressrelease

- Prostatype Genomics presents Quarterly report for the second quarter of 2021. The Report is available on the Company's home page.

Read more