Ej regulatorisk

Goda framsteg med pågående studier med Prostatype i Uppsala och i Taiwan

Prostatype Genomics AB (”Prostatype Genomics” eller ”Bolaget”) kan idag meddela att Bolaget enligt plan har avslutat laboratoriefasen av pågående studie i samarbete med Akademiska Sjukhuset i Uppsala. Bolaget kan också meddela att den pågående studien i samarbete med Chang Gung Memorial Hospital i Taipei, Taiwan, beräknas vara avslutad under Q1 2021.

Fredrik Persson, VD på Prostatype Genomics, kommenterar:

”Bolaget har igen levererat på ytterligare en sedan tidigare kommunicerad milstolpe när det gäller det fokus vi har på att ytterligare förstärka vår vetenskapliga bas från ett redan starkt utgångsläge. Vi är glada och stolta över att kunna leverera på denna milstolpe trots de utmaningar som pågående pandemi ställer inte bara på oss som företag utan framförallt på våra samarbetspartners, i det här fallet Akademiska Sjukhuset i Uppsala.”

Adekvat diagnostik av lokaliserad prostatacancer har avgörande betydelse för prognos och val av antingen kurativ behandling eller aktiv monitorering av patienten. Tumörgradering är behäftad med påtaglig undersökarrelaterad variation. Hypotesen för studien i Uppsala är att kunna visa samma genetiska förändringar i olika tumörområden i prostatan från samma patient. Detta innebär diagnostik med mindre variabel histologisk tumörgradering och därmed förbättrad prognostik med hjälp av Prostatypes genanalys för att selektera patienter i behov av kurativ behandling.

Det betyder vidare att antalet biopsier potentiellt kan reduceras vilket leder till minskade besvär för patienten och ett effektivare patientflöde för vården med minskade kostnader som följd. Målsättningen är en förbättrad selektion av patienter för kurativ behandling och för att undvika överbehandling/överdiagnostik hos de patienter som inte är i behov av kurativ behandling.

”Vi går nu in i analysfasen av studien och ser fram mot att kunna kommunicera de preliminära studieresultaten under Q2 2021 med publicering i vetenskaplig tidskrift under Q4 2021. Det som avgör hur snabbt vi kan få fram resultat är primärt den fortsatta utvecklingen av den pågående pandemin och det är av naturliga skäl en utmaning att veta exakt när analysfasen är avslutad och preliminärdata kan kommuniceras” fortsätter Fredrik Persson.

”Vi är också glada att kunna meddela att den pågående pilotstudien i samarbete med Chang Gung Memorial Hospital i Taipei, Taiwan, inom kort avslutas. Hittills har cirka 30% av arbetet med laboratorieanalyserna slutförts. Vi räknar med att nå i mål med denna del av studien under Q1 2021. Pilotstudien omfattande ett 50-tal patienter och är betydelsefull för Bolaget då den uteslutande omfattar patienter med asiatiskt ursprung, vilket gör att Bolaget kan intensifiera försäljnings- och marknadsaktiviteterna i Asien. Tillsammans med den större studie som initieras i Kina under 2021 så kommer vår vetenskapliga bas att förstärkas avsevärt” avslutar Fredrik Persson.