Ej regulatorisk

Prostatype överlägset i ny studie publicerad i The Prostate

I en nyligen publicerad studie som genomförts vid Skånes universitetssjukhus visar Prostatype® väsentligt bättre resultat när det gäller att förutsäga död i prostatacancer inom 10 år efter diagnostillfället jämfört både med D'Amico och CAPRA, dagens ledande klassficeringssystem för prostatacancer. Studien publicerades nyligen i The Prostate, en ledande peer reviewed publikation riktad mot bland annat urologer och patologer.

I studien “Validation of the prognostic value of a three‐gene signature and clinical parameters‐based risk score in prostate cancer patients” ingick 316 patienter som under åren 2008-2010 diagnosticerades med prostatacancer vid Skånes universitetssjukhus. Syftet med studien var att utvärdera Prostatypes förmåga att förutse risken att avlida eller inte avlida av prostatacancer inom 10 år efter diagnos vilket är det mått som ofta användas inom forskningen och i klinik för att avgöra hur en patient ska behandlas eller monitoreras.

Genuttrycken hos de tre gener som ingår i P-Score mättes och kombinerades med de kliniska parametrarna, Gleason-, PSA-värde och tumörstadie, för att räkna ut ett P-score. Resultaten visar att P-Score uppvisar avsevärt bättre förmåga att förutsäga död i prostatacancer jämfört med dagens standardmetoder, D'Amico och CAPRA.

Professor Jerry Andriole, medicinsk chef på Prostatype Genomics, menar att de nya resultaten är mycket viktiga ur ett patientperspektiv: ”Både överbehandling och underbehandling av prostatacancer är stora problem med mycket allvarliga konsekvenser för patienten. Ett prognostiskt test som Prostatype® är ett ovärderligt verktyg när olika behandlingsvägar diskuteras, och resultaten från  denna mycket väl genomförda studievisar att resultaten är överlägsna dagens golden standard metoder vilket ökar förtroendet för P-score som ett värdefullt beslutshjälpmedel.”

Prostatype Genomics VD Fredrik Persson kommenterar publikationen: "Det är naturligtvis glädjande att en så viktig publikation som The Prostate publicerar två framgångsrika studier för Prostatype® den senaste tiden. Detta stärker ytterligare Prostatypes vetenskapliga avtryck, men framförallt visar ju resultate på den nytta Prostatype®  bidrar med för såväl sjukvården som för patienterna. Vi får ofta frågor om hur Prostatype® presterar jämfört med dagens standardverktyg, och nu visar oberoende data har vi på mycket stark data som vetenskapligt konstaterar att Prostatype® ger avgörande och värdefull information som beslutsstöd när man överväger behandlingsalternativ vid prostatacancer.”