Ej regulatorisk

Förstärkta möjligheter för kommersialisering av Prostatype® tillgängligt för fler laboratorier

Tillsammans med Karolinska Institutet i Stockholm har Prostatype Genomics genomfört en omfattade valideringsprocess med syfte att kraftigt öka tillgängligheten till Prostatype®, gentestet som mäter aggressiviteten hos en individuell patients prostatacancer. Genom att validera laboratoriekit från fler leverantörer  samt flera instrument för RNA-amplifiering kan nu många fler laboratorier utföra testet då resultaten från valideringarna utfallit positivt.

Prostatype Genomics VD Fredrik Persson kommenterar: ”Att vi nu är klara med den valideringsprocess vi genomfört tillsammans med Karolinska Institutet innebär att antalet testlaboratorier som kan utföra testet ökar dramatiskt. Att kvalificerade testlaboratorier varsomhelst kan utföra det här testet är en av våra starkaste konkurrensfördelar, och genom att ha validerat flera testplattformar öppnar vi dörrarna för de laboratorier som vill använda Prostatype, men inte haft den utrustning som krävts. Vi flyttar fram positionerna avsevärt genom att försäljningsprocesserna därmed underlättas och att en central komponent i vårt erbjudande förstärks ytterligare både logistiskt och ekonomiskt vilket gynnar både sjukvård, laboratorier och patienter. Intresset för Prostatype är stort på samtliga de marknader där vi är närvarande både i Europa och USA och det är mycket viktigt att de logistiska pusselbitarna är på plats. Jag är glad att konstatera att vi nu har nått en viktig milstolpe både ur ett kommersiellt såväl som ur ett tekniskt perspektiv vilket kommer att resultera iförsäljningsmässigt positiva konsekvenser resultat  inom kort.”

Prostatype® testkit används för att mäta det så kallade RNA-uttrycket hos de tre gener som enligt företagets forskningsresultat är starkast kopplat till aggressiviteten hos prostatacancern, och ger därigenom ger värdefullt beslutsunderlag då ett viktigt beslut gällande radikal behandling eller inte ska tas av sjukvård och patient.

I testlaboratoriet utvinns i ett första steg RNA ur prostatacancerbiopsivävnad och det är viktigt att det utvunna RNA:t är av hög kvalitet. Sedan tidigare har två kit validerats för användning av Prostatype® testet; Maxwell 16 LEV RNA FFPE kit (Promega Biotech) samt High Pure FFPE Micro  (Roche).

I den nu genomförda valideringen på Karolinska Institutet har fyra nya kit validerats;

AllPrep DNA/RNA FFPE-kit (Qiagen),
RNeasy® FFPE-kit (Qiagen),
Purelink FFPE RNA-isoleringskit (Thermo-Fisher Scientific)
FFPE RNA-reningskit (Norgen Biotek).

Nästa steg i laboratorieprocessen är användningen av ett så kallat RT-qPCR-instrument för att amplifiera det extraherade RNA:t. Då Prostatype® utvecklades med hjälp av Roche Lightcycler 480 I & II, har det använts även fortsättningsvis.

Nu är hela fyra ytterligare qPCR-instrument kvalificerade för att användas tillsammans med Prostatype®:

CFX96 Touch RT-PCR-detektionssystem (Biorad),
7500 Fast Real-time-system,
QuantStudio 5 Real-time PCR-system
QuantStudio 12K Flex Real-time PCR system, samtliga tre från Thermo-Fisher Scientific.