Regulatoriskt pressmeddelande

Prostatype Genomics rekryterar Steven Gaal som President för Prostatype Genomics Inc., USA

Prostatype Genomics AB har rekryterat Steven Gaal till rollen som President för företagets helägda dotterbolag, Prostatype Genomics Inc. Stevens uppgift blir att etablera och lansera Prostatype®, företagets gentest för att bedöma aggressiviteten av prostatacancer hos patienter, på den amerikanska marknaden. Steve har över 18 års erfarenhet från ledande positioner inom försäljning av cancerdiagnostiska verktyg och tjänster och börjar sin anställning hos Prostatype Genomics Inc. med omedelbar verkan.

Steven kommer till Prostatype Genomics Inc. med lång erfarenhet av genomisk testning. Steven har erfarenhet av att arbeta i både nystartade och mer etablerade företag. Han har haft ledande befattningar inom USLABS (uppköpt av LabCorp), P4Diagnostix och nu senast SkylineDx. Som försälningschef på MDxHealth var Steven avgörande i lanseringen av ConfirmMDx för prostatacancer och SelectMDx för prostatacancer till USA-baserade urologer.

Prostatype Genomics VD Fredrik Persson kommenterar: "Vi har genomgått en omfattande och noggrann rekryteringsprocess där vi haft förmånen att träffa många erfarna och kompetenta kandidater med bred erfarenhet från den amerikanska marknaden. Den första rekryteringen i USA kommer att vara avgörande för hur väl vi lyckas bygga den amerikanska organisationen och hur snabbt vi kan lansera Prostatype® på marknaden. I slutänden var valet av Steven enkelt, inte minst med tanke på hans erfarenhet av att arbeta med prognostiska biomarkörer i USA och de resultat han har visat. Rekryteringen av Steven är naturligtvis ett avgörande steg i vår lansering i USA och därmed ett stort och viktigt steg för Prostatype Genomics vidare utveckling."

Steven Gaal säger: "Det är mycket spännande att få introducera Prostatype® på den amerikanska marknaden, där det redan finns utbredd och många års klinisk erfarenhet av prognostiska gentester för prostatacancer. Amerikanska läkare, betalare och patienter är bekanta med prognostisk biomarkörer, vilket gör lanseringen av Prostatype® väldigt spännande. Jag är övertygad om att min erfarenhet från att ha arbetat framgångsrikt med biomarkörer kommer att vara en viktig tillgång för Prostatype Genomics. Jag kommer initialt att fokusera på att uppfylla de nödvändiga kraven för att uppnå ersättning från Medicare och försäkringsbolag  samt etablera samarbete med en CLIA-godkänd laboratoriepartner för att tillhandahålla Prostatype® som det klass-ledande test det är.

"Med styrelsens och ledningens långa erfarenhet av den amerikanska marknaden tog vi tidigt beslutet att etablera Prostatype® i USA som ett LDT (Laboratory Developed Test)-test och att samarbeta med en etablerad laboratoriepartner för att påskynda kommersialiseringsprocessen. Det finns exceptionella möjligheter att initiera ett samarbete med en attraktiv partner som kommer att gynna båda parter. Förutom storleken på den amerikanska marknaden är ersättning för prognostiska biomarkörer väl etablerat i USA, vilket förstås är attraktivt för våra investerare. Det faktum att prognostiska biomarkörer ingår i nationella riktlinjer och ersätts av Medicare och de flesta försäkringsbolag gör att förutsättningarna för etablering i USA mycket lovande”, fortsätter Fredrik Persson.

"Sammanfattningsvis kan vi konstatera att vi i och med rekryteringen av Steven Gaal har tagit ett viktigt steg mot att positionera Prostatype Genomics i USA, där offentliga och privata försäkringssystem redan ersätter liknande tester. Vår affärsmodell i USA har redan tilldragit sig stort intresse från potentiella kommersiella partners och vi kommer att intensifiera arbetet med att välja rätt långsiktig partner. Stevens nätverk och erfarenhet kommer naturligtvis att ha stor betydelse i det arbetet. Den kommersiella risken med USA-lanseringen är därför låg då den fortsatta processen kommer med en relativt låg prislapp, medan den kommersiella uppsidan är betydande”, avslutar Fredrik Persson.