Ej regulatorisk

Den 28 mars är sista dag för handel med TO 2

Nyttjandeperioden för Prostatype Genomics AB:s (”Prostatype Genomics” eller ”Bolaget”) teckningsoptioner av serie TO 2 (”TO 2”) pågår till och med den 30 mars 2023 och sista dag för handel med TO 2 är den 28 mars 2023. Innehavare av TO 2 äger rätt att för varje teckningsoption teckna en ny aktie i Prostatype Genomics till en kurs om 2,90 SEK per aktie. Informationsblad finns tillgängligt på Prostatype Genomics (www.prostatypegenomics.com), Sedermera Corporate Finance AB:s (www.sedermera.se) och Nordic Issuing AB:s (www.nordic-issuing.se) respektive hemsidor.

TO 2 i sammandrag

Rådgivare och emissionsinstitut

Sedermera Corporate Finance AB är finansiell rådgivare och Nordic Issuing AB är emissionsinstitut till Prostatype Genomics i samband med optionsinlösen av TO 2. Markets & Corporate Law Nordic AB agerar legal rådgivare.

För ytterligare information om TO 2, vänligen kontakta

Sedermera Corporate Finance AB

Telefon: +46 (0) 40 615 14 10

E-post: cf@sedermera.se

Hemsida: www.sedermera.se

Nordic Issuing

Telefon: +46 (0) 40 632 00 20

E-post: info@nordic-issuing.se

Hemsida: www.nordic-issuing.se

För mer information om Prostatype Genomics, vänligen kontakta

Nicklas Rosendal

nicklas.rosendal@prostatypegenomics.com

Certified Advisor

Svensk Kapitalmarknadsgranskning AB, 011-32 30 732, ca@skmg.se

Prostatype® är ett gentest som finns tillgängligt för patienter och behandlande urologer som ett kompletterande beslutsunderlag inför frågeställningen behandling eller inte behandling av prostatacancer. Testet är utvecklat av en forskargrupp på Karolinska Institutet och tillhandahålls av Prostatype Genomics AB.