Regulatoriskt pressmeddelande

Prostatype Genomics meddelar mycket starka interimresultat från långtidsuppföljningsstudien med Prostatype® i Uppsala

Prostatype Genomics AB (”Prostatype Genomics” eller ”Bolaget”) meddelar att interimresultat från 180 av totalt cirka 500 patienter i den pågående långtidsuppföljningsstudien på Akademiska Sjukhuset i Uppsala med Bolagets gentest Prostatype® visar på en mycket god träffsäkerhet för Prostatype® även efter hela 20 års uppföljningstid efter diagnos. Ingen av de analyserade patienterna som klassificerats som låg risk av Prostatype® avled av sin prostatacancer under upp till 20 års uppföljningstid. Interimresultaten från Uppsala-studien kommer att, tillsammans med data från den pågående USA-studien med Prostatype® och andra genomförda studier, ingå i Bolagets kommande Medicare-ansökan i USA med målsättningen att få Prostatype® godkänd för kostnadsersättning (reimbursement) under Q4 2024.

– Vi har redan tidigare meddelat om lovande interimresultat från denna unika studie där patienter med prostatacancer med 20 års uppföljningtid inkluderats. Nu när vi har nått mer än en tredjedel i studien, och fortsatt ser en hundraprocentig träffsäkerhet hos Prostatype® när det gäller att patienter som klassificerats med låg risk inte avlider av sin prostatacancer under de kommande 20 åren efter diagnos, skulle jag vilja hävda att studiens interimresultat är uppseendeväckande, säger Prostatype Genomics vd Fredrik Rickman.

 

Fullständiga interimdata från Uppsala-studien kommer att presenteras vid den årliga AUA-konferensen (American Urological Association) i USA i maj 2024, en av de främsta vetenskapliga konferenserna inom urologiområdet på global nivå.

 

– Många urologer i USA visar ett stort intresse för att få börja använda Prostatype® så snart vi erhåller tillträde till denna marknad, vilket förväntas ske inom kort parallellt med vår arbete för att erhålla Medicare-godkännande för kostnadsersättning. Dessa mycket starka interimresultat från Uppsala-studien, med unikt lång uppföljningstid, kommer att förstärka denna trend, säger Fredrik Rickman.

 

Bolagets Medicare-ansökan för att få Prostatype® godkänd för kostnadsersättning i USA, med förväntad inlämning under Q2-Q3 2024 samt förväntat godkännande under Q4 2024, kommer att inkludera data från den pågående studien i USA, samt även från andra studier inklusive Uppsala-studien. USA är världens största marknad för gentest för patienter med konstaterad prostatacancer, med en årlig försäljning idag om ca 2 miljarder SEK (200 miljoner USD) per år, och Bolaget uppskattar den totala marknadspotentialen i USA till ca 6 miljarder SEK (600 miljoner USD) per år.

Gentestet Prostatype® används som ett kompletterande beslutsunderlag för urologer vid val av behandlingsform för patienter med konstaterad prostatacancer. Prostatacancer drabbar omkring var åttonde man, varav ca 50-90 % av dessa genomgår radikalbehandling. Enligt Bolagets bedömning skulle ca en tredjedel av dessa radikalbehandlingar kunna undvikas eller skjutas upp vid korrekt riskklassificering av patienterna, och det finns därmed ett mycket stort behov av förbättrade beslutsunderlag vid val av behandlingsform.

 

För mer information, vänligen kontakta:
Fredrik Rickman (tidigare Persson), VD Prostatype Genomics AB
Telefon: 073 049 77 01
E-post: fredrik.persson@prostatypegenomics.com

Om Prostatype Genomics AB

Prostatype® är ett gentest som finns tillgängligt för patienter och behandlande urologer som ett kompletterande beslutsunderlag inför frågeställningen behandling eller inte behandling av prostatacancer. Testet är utvecklat av en forskargrupp på Karolinska Institutet och tillhandahålls av Prostatype Genomics AB. Bolagets Certified Adviser är Carnegie Investmentbank AB.