Regulatoriskt pressmeddelande

Styrelse och ledning i Prostatype Genomics AB ingår avtal om lock up

Prostatype Genomics AB (”Prostatype” eller ”Bolaget”) meddelar härmed att medlemmar i Bolagets styrelse och ledning har ingått avtal om förlängd lock up av sina innehav i Bolaget. Lock up-avtalen avser 100 procent av var och en av parternas innehav, under en period som sträcker sig till den 30 april 2022.

I samband med börsintroduktionen av Prostatype ingick styrelseledamöter samt ledning och andra aktieägare avtal om lock up. Dessa avtal löper ut den 3 november 2021, vilket är 12 månader efter den första dagen för handel i Prostatypes aktier och teckningsoptioner på Nasdaq First North Growth Market.

Såväl styrelse som ledning har nu, baserat på att de ursprungliga avtalen löper ut inom kort, ingått förlängda avtal om lock up. Parterna som har ingått avtalen är Creathor Venture Fund III (SCS) SICAR, Creathor Venture Fund III Parallel (SCS) SICAR, styrelseledamöterna Håkan Englund, Michael Häggman, Anders Lundberg, VD Fredrik Persson och CFO Michael af Winklerfelt. Dessa aktieägare äger tillsammans cirka 30 procent av de totala antalet aktier i Bolaget.

Denna information är sådan som Prostatype Genomics AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (EU nr 596/2014). Informationen lämnades, genom angiven kontaktpersons försorg, för offentliggörande 2021-10-27 10:00 CET.

Attachments

Release