Ej regulatorisk

Prostatype Genomics meddelar utfall i optionsinlösen

Den 17 februari 2022 avslutades nyttjandeperioden för Prostatype Genomics AB:s (”Bolaget”) teckningsoptioner av serie TO 1, som emitterades i samband med Bolagets emission av units i september 2020. Totalt nyttjades 14 841 teckningsoptioner av serie TO 1. Genom nyttjandet tillförs Bolaget därmed totalt cirka 162 KSEK före emissionskostnader.

VD Fredrik Persson kommenterar

”Vi arbetar målmedvetet för att skapa tillväxt för Bolaget och vi upplever en tydlig efterfrågan av Prostatype® Test System. Utöver den nordiska hemmamarknaden så har vi nu marknadsnärvaro i Tyskland, Italien, Storbritannien, Spanien och Portugal. Med emissionslikviden från den riktade emissionen förra året kan vi fortsätta intensifiera Prostatype® Test System på utvalda europeiska marknader såväl som i USA och Asien. Vad gäller utvecklingen framåt har vi stor tillförsikt och våra verksamhetsmässiga målsättningar löper på enligt plan. Styrelsen och jag utvärderar löpande alternativ för kapitalanskaffning.”

 

Optionsinlösen av TO 1

Totalt nyttjades 14 841 teckningsoptioner av serie TO 1. Genom nyttjandet av TO 1 tillförs Prostatype cirka 162 KSEK, före emissionskostnader. När aktierna som emitteras genom nyttjande av TO 1 är registrerade hos Bolagsverket kommer det totala antalet aktier i Prostatype Genomics att uppgå till 15 103 602 stycken och aktiekapitalet till 906 216,12 SEK. Det planerade datumet för konvertering från interimsaktier till ordinarie aktier förväntas ske den 7 mars 2022 och ordinarie aktier förväntas vara synliga på varje tecknares konto omkring den 9 mars 2022.

 

Rådgivare och emissionsinstitut

Sedermera Corporate Finance har agerat finansiell rådgivare och Markets & Corporate Law Nordic AB har agerat legal rådgivare till Prostatype Genomics i samband med inlösen av teckningsoptioner av serie TO 1. Nordic Issuing har agerat emissionsinstitut.

 

För mer information om teckningsoptionerna av serie TO 1, vänligen kontakta:

Sedermera Corporate Finance

Telefon: +46 (0) 40 615 14 10

E-post: cf@sedermera.se

Hemsida: www.sedermera.se

 

Nordic Issuing

Telefon: +46 (0)40-632 00 20

E-post: info@nordic-issuing.se

Hemsida: www.nordic-issuing.se