Ej regulatorisk

Prostatype Genomics AB publicerar prospekt inför emission av units som inleds på torsdag

Prostatype Genomics AB (”Prostatype Genomics” eller ”Bolaget”) har idag publicerat prospekt inför kommande emission av units (aktier och vederlagsfria vidhängande teckningsoptioner) inför planerad notering på Nasdaq First North Growth Market. Prospektet har granskats och godkänts av Finansinspektionen och finns att tillgå på Bolagets hemsida (www.prostatypegenomics.com) samt Sedermera Fondkommissions hemsida (www.sedermera.se). Emissionen av units, som initialt omfattar cirka 37,5 MSEK, inleds på torsdag, den 17 september 2020, och pågår till och med den 1 oktober 2020. Teaser och anmälningssedel kommer att finnas tillgängligt på ovanstående hemsidor när teckningstiden inleds. Sedermera Fondkommission agerar finansiell rådgivare och Markets & Corporate Law Nordic AB agerar legal rådgivare i kommande emission och planerad notering.

Motiv för emission och notering

Under 2019 gick Prostatype Genomics från att vara ett bolag i utvecklingsfas till att vara i en fas av försäljning och kommersialisering, med Sverige som den initiala marknaden. Bolagets kärnprodukt Prostatype® Test System har CE-märkts och försäljning har inletts i mindre skala på den svenska marknaden. Prostatype Genomics gentest gör det möjligt, med hjälp av AI-teknik (artificiell intelligens), att bättre prognosticera prostatacancern och kategorisera patientens tillstånd i olika risktyper. På detta vis kan Bolaget reducera risken för över- eller underbehandling, vilket i många fall leder till stora besvär för patienten. Nuvarande diagnostiska verktyg kan enbart bedöma om patienten har cancer eller ej, men har begränsningar när det gäller att bedöma cancerns aggressivitet. Prostatype® Test System kan därmed säkerställa bättre livskvalitet för personer vars prostatacancer bedöms som lågrisk, utan att riskera säkerheten för patienter med aggressiva tumörer. Att bättre kunna avgöra cancerns utveckling resulterar också, enligt Bolaget, i minskade kostnader inom sjukvården. Fokus ligger nu på att intensifiera arbetet med att internationellt introducera Prostatype® Test System på utvalda europeiska marknader såväl som i USA. För att möjliggöra Bolagets kommersialiserings- och expansionsplan behöver Prostatype Genomics säkerställa ytterligare kompetenser inom försäljning och marknadsföring för att stödja distributörerna. För att kunna marknadslansera Prostatype® Test System är begränsade validerings- och marknadsstudier nödvändigt i vissa länder. Dessa studier kommer därför också att genomföras i samband med att produkten lanseras på respektive marknad. Mer omfattande valideringsstudier har redan genomförts i Sverige och Tyskland och är per dagen för prospektet pågående i Taiwan. Med likviden från emissionen kan Bolaget accelerera den internationella expansionen enligt sin affärsplan och strategi, med målsättningen att nå break-even under H2 2023.

Erbjudandet i sammandrag

Teckningstid: 17 september 2020 – 1 oktober 2020.

Teckningskurs: Teckningskursen är 9,65 SEK per unit, vilket motsvarar 9,65 SEK per aktie. En (1) unit består av en (1) aktie och en (1) teckningsoption av serie TO 1. Teckningsoptionerna emitteras vederlagsfritt.

Teckningspost: Minsta teckningspost är 520 units vilket motsvarar 5 018,00 SEK. Därefter sker teckning i valfritt antal units.

Emissionsvolym: Det initiala emissionsbeloppet uppgår till högst cirka 37,5 MSEK. I januari/februari 2022 kan Bolaget tillföras ytterligare cirka 42,3 MSEK i det fall att samtliga vidhängande vederlagsfria teckningsoptioner nyttjas.

Antal aktier innan emission: 9 301 550 aktier.

Värdering (pre money): Cirka 89,8 MSEK.

Teckningsförbindelser: Cirka 27,2 MSEK av den initiala emissionen omfattas av teckningsåtaganden, vilket motsvarar cirka 72 procent av den totala initiala emissionsvolymen.

Notering: Aktier och teckningsoptioner är planerade att noteras på Nasdaq First North Growth Market och första dag för handel beräknas bli den 27 oktober 2020.

Investerarpresentation

Bolaget kommer den 23 september 2020, kl. 14.00, presentera verksamheten och framtidsplanerna via en livestreamad webbsändning tillsammans med BioStock.

Presentationen spelas in och kommer att vara tillgänglig efter webbsändningen.

Finansiell och legal rådgivare

Sedermera Fondkommission agerar finansiell rådgivare och Markets & Corporate Law Nordic AB agerar legal rådgivare i nu kommande emission av units samt planerad notering.

För mer information om emissionen och den planerade noteringen, vänligen kontakta:

Sedermera Fondkommission

Telefon: +46 (0) 40 615 14 10

E-post: info@sedermera.se

För mer information om Prostatype Genomics, vänligen kontakta:

Fredrik Persson, VD

Telefon: +46 (0) 73 049 77 01

E-post: fredrik.persson@prostatypegenomics.com