Regulatoriskt pressmeddelande

Prostatype Genomics publicerar årsredovisning för 2022

rostatype Genomics AB meddelar idag att årsredovisning för räkenskapsåret 2022 har publicerats. Årsredovisningen bifogas som PDF och finns tillgänglig på bolagets hemsida: www.prostatypegenomics.com

Bolaget är resultatet av över femton års forskningsarbete inom prostatacancerns genomik. Bolaget grundades 2007 som en avknoppning från Cancer Center Karolinska (Karolinska Institutet, Stockholm). Resultatet blev utvecklandet av den idag CE-märkta och marknadsklara produkten Prostatype® Test System. Prostatype® är ett test för prognostisering av prostatacancer som har utvecklats för att tillhandahålla den kompletterande information som ofta krävs för att välja den optimala behandlingsstrategin för varje patient. Testet analyserar genernas uttryck i cancerceller från prostatavävnad och som i kombination med en avancerad algoritm och dataanalys ger beslutsstöd för optimal behandling av enskilda patienter när prostatacancer har bekräftats. Med hjälp av AI- teknik (artificiell intelligens) gör Prostatype Genomics gentest det möjligt att bättre prognosticera prostatacancern och kategorisera patientens tillstånd i olika risktyper. På detta vis kan testet reducera risken för över- eller underbehandling, vilket i många fall leder till stora besvär för patienten. Prostatype® är i dagsläget det enda gentestet för prostatacancer som finns tillgängligt i kit-format.