Regulatoriskt pressmeddelande

Prostatype Genomics AB avser att genomföra en riktad Nyemission om cirka 24 MSEK

– Prostatype Genomics AB (“Prostatype” eller “Bolaget”) meddelar härmed att Bolaget avser att genomföra en riktad nyemission om cirka 24 MSEK till svenska och internationella investerare. Bolaget har utsett Sedermera Fondkommission till bookrunner i samband med den riktade nyemissionen. Kapitalet är avsett att finansera aktiviteter som genomförs inom ramen för det nyligen kommunicerade samarbetet med Proteomedix AG (“Proteomedix”).

Samarbete med Proteomedix

Proteomedix utvecklar ett nästa generations blodprov för prostatacancer. Produkten kompletterar Prostatype® och har intressanta synergistiska funktioner som ger mervärde till Prostatype®. Båda bolagen kommer att utforska affärsstrategier för ett snabbare inträde på EMEA, USA och Kina.

Samarbetet gör det möjligt för Prostatype och Proteomedix att snabbt spåra inträdet i det snabbt växande området multiomics. Genom att kombinera de två biomarkörerna är det möjligt att analysera komplexa biologiska Big Data för att identifiera nya samband mellan biologiska enheter och bygga utarbetade markörer för sjukdom och fysiologi. Multiomiska insatser har blivit populärt i biomedicinsk forskning som har lett till utvecklingen av nya insikter om biologiska händelser och processer, varför detta är ett mycket relevant område att träda in på.

Det icke-exklusiva avtalet mellan Prostatype och Proteomedix gör att varje part kan dra sig ur samarbetet om synergierna inte visar sig vara tillräckliga.

Avsedd riktad nyemission

Teckningskursen och det totala antalet nya aktier i den riktade nyemissionen kommer att bestämmas av ett book building-förfarande. Genom att fastställa teckningskursen i den riktade nyemissionen genom ett book building-förfarande är det styrelsens bedömning att teckningskursen återspeglar nuvarande marknadsförhållanden och efterfrågan. Genom den avsedda riktade nyemissionen kan Bolaget anskaffa kapital på ett tids- och kostnadseffektivt sätt samt diversifiera aktieägarbasen.

Intäkterna från den riktade nyemissionen är avsedda att finansiera ytterligare distributionsavtal i EMEA, valideringsstudier och marknadsinträden tillsammans med Proteomedix. Prostatype siktar på att nå flera ytterligare mål inom ramen för samarbetet, till exempel ytterligare pilot- och valideringsstudier som ska inledas och ingås, samt flera distributionsavtal som träffats inom EMEA redan under 2021 och de kommande två åren.

Book building-förfarandet startar omedelbart efter detta tillkännagivande. Tilldelning av de nya aktierna i den riktade nyemissionen förväntas ske innan handeln börjar på Nasdaq First North kl. 9.00 den 27 augusti 2021. Bolaget meddelar resultatet av den riktade nyemissionen omedelbart efter stängningen av book building i ett efterföljande pressmeddelande.

Den riktade nyemissionen är bland annat föremål för ett beslut från styrelsen för Prostatype att emittera nya aktier, i enlighet med bemyndigandet från årsstämman den 16 juni 2021, efter att book building stängts.

Denna information är sådan som Prostatype Genomics AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (EU nr 596/2014). Informationen lämnades, genom angiven kontaktpersons försorg, för offentliggörande 2021-08-26 21:33 CET.

Attachments

Release