Regulatoriskt pressmeddelande

Prostatype Genomics presenterar kvartalsrapport

Prostatype Genomics AB har idag publicerat sin kvartalsrapport för det första kvartalet omfattande tidsperioden 1 januari 2022 till och med 31 mars 2022. Rapporten finns tillgänglig på företagets hemsida.

Kvartal 1 (1 januari –31 mars 2022) sammanfattat

VD har ordet

Efter att ha lämnat ett utvecklande och utmanande 2021 bakom oss har nu även det första kvartalet av 2022 passerat. Trots en pandemi som har präglat vår första tid som noterat bolag på First North är jag stolt över den expansionen vi har lyckats med och de viktiga milstolpar som vi har uppnått för vår fortsatta utveckling. Inledningen av 2022 har varit stark för Prostatype Genomics och jag ser tillbaka på de senaste månaderna som en stabil grund för vårt fortsatta arbete.

Vi fortsätter sträva mot att stärka vår internationella närvaro, ett steg  i den riktningen är att vi kommer att presentera vid American Urology Association Meeting 2022 i New Orleans den 13–16 maj. Under sammankomsten kommer vi att presentera den kliniska studien med Prostatype® som genomförts på Akademiska Sjukhuset i Uppsala och vi är mycket stolta över att ha blivit utvalda att få medverka på en av de största och viktigaste sammankomster för urologer i världen. Det är ett tydligt bevis på styrkan hos Prostatype®, och dessutom ett ypperligt tillfälle för oss att träffa ledande amerikanska urologer och beslutsfattare. Ytterligare ett viktigt steg i vårt inträde på den amerikanska marknaden är att vi nyligen etablerat ett helägt dotterbolag i USA, Prostatype Genomics, Inc.

Jag är stolt över de stora framsteg vi redan gjort i USA, och det är med tillfredsställelse jag kan konstatera att vi fortsätter hålla vår uppsatta tidsplan.

Internationella samarbetsavtal är givetvis viktiga för vår fortsatta internationella expansion och jag har tidigare berättat om det betydelsefulla avtal som vi har ingått med det ledande brittiska laboratorieföretaget Cambridge Clinical Laboratories (CCL). Under det gångna kvartalet har CCL lagt den första beställningen på Prostatype®, ytterligare ett viktigt steg i vår kommersialiseringsprocess på en av våra prioriterade marknader.

Med dessa framgångar i ryggen strävar vi efter att ytterligare accelerera våra prioriterade aktiviteter., därför föreslog styrelsen i maj att årsstämman bemyndigar styrelsen att besluta om genomförandet av en företrädesemission av units om initialt cirka 22,5 MSEK före emissions-kostnader, följt av ytterligare cirka 22,5 MSEK före emissionskostnader genom vidhängande teckningsoptioner. Företrädesemissionens syfte är att finansiera och intensifiera lanseringen av Prostatype® i USA och prioriterade europeiska marknader.

Vi fortsätter nu att arbeta med den grund vi har lagt under början av året och jag ser fram emot ytterligare ett år av expansion och ett fortsatt arbete med befintliga och nya samarbetspartners, , kunder och patienter.
Det är tydligt att det finns en stor efterfrågan för Prostatype® på de marknader vi prioriterat,
och jag är förväntansfull om att nå många spännande  samarbeten med vårdgivare under året.

Till sist vill jag tacka medarbetare, samarbetspartners, styrelsen och våra aktieägare som är en del av Prostatype Genomics resa. Vi har en spännande tid framför oss!

Fredrik Persson

VD Prostatype Genomics AB

Solna 12 maj 2022

Denna information är sådan som Prostatype Genomics AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (EU nr 596/2014). Informationen lämnades, genom angiven kontaktpersons försorg, för offentliggörande 2022-05-12 08:00 CET.