Regulatoriskt pressmeddelande

Prostatype Genomics meddelar starkt positiva slutresultat från multicenterstudie med Prostatype® i Spanien

Prostatype Genomics (”Prostatype Genomics” eller ”Bolaget”) meddelar att den retrospektiva multicenterstudien i Spanien med bolagets gentest Prostatype®, som inkluderar 126 patienter med prostatacancer vid sju sjukhus och koordineras av den spanska nationella urologiföreningen, nu har färdigställts med starkt positiva resultat. Slutresultaten visar att behandlingsplanen hade kunnat modifieras för hela 39 % av patienterna om Prostatype® hade använts som underlag vid konstaterad diagnos. Prostatype® lanserades i Spanien under 2023, och Prostatype Genomics ser nu goda förutsättningar att främja en bredare användning av produkten och därmed ökad försäljningen på denna marknad.

Utöver att användning av Prostatype® vid diagnostillfället hade givit upphov till omklassificering av hela 39 % av patienterna visade studien även följande:

– Prostatype® kan förutse progression, det vill säga förutse vilka patienter som behöver kurativ behandling omedelbart vid diagnos och som därmed inte är lämpliga för aktiv monitorering.

– Prostatype® bekräftar de fall då det kan vara lämpligt att skjuta upp den kurativt syftande behandlingen för vissa män med lågrisk-prostatacancer.

Resultaten från studien kommer som tidigare kommunicerats att presenteras vid den spanska urologiföreningens årsmöte i Santander i april 2024.

– De starkt positiva slutresultaten i denna spanska multicenterstudie, som är i linje med tidigare kommunicerade interimresultat, ger ytterligare vetenskapligt stöd för de stora fördelarna med Prostatype® som beslutsunderlag vid val av behandlingsform för patienter med diagnostiserad prostatacancer. Vi förväntar oss därmed att ett flertal spanska urologer som visat stort intresse men tidigare avvaktat nu kommer att börja använda testet i sin kliniska verksamhet, säger Prostatype Genomics vd Fredrik Rickman.

Baserat på de mycket positiva resultaten så har den spanska urologföreningen och Prostatype Genomics beslutat för att fortsätta studien och göra den mer omfattande. Slutförandet beräknas ske under 2024.

Prostatype Genomics har identifierat Spanien som en av sina fokusmarknader i Europa. Antalet nya fall av prostatacancer i landet uppgår till över 32 000 per år, och det finns en stor medvetenhet bland båda urologer och den spanska nationella urologiföreningen att en förbättrad riskklassificering av konstaterad prostatacancer kan leda till såväl kraftigt förbättrad livskvalitet för många patienter som kortare vårdköer och betydande kostnadsbesparingar.

För mer information, vänligen kontakta:
Fredrik Rickman (tidigare Persson), VD Prostatype Genomics AB
Telefon: 073 049 77 01
E-post: fredrik.persson@prostatypegenomics.com

Om Prostatype Genomics AB
Prostatype® är ett gentest som finns tillgängligt för patienter och behandlande urologer som ett kompletterande beslutsunderlag inför frågeställningen behandling eller inte behandling av prostatacancer. Testet är utvecklat av en forskargrupp på Karolinska Institutet och tillhandahålls av Prostatype Genomics AB. Bolagets Certified Adviser är Carnegie Investmentbank AB.