Ej regulatorisk

Utökat ansvar för Michael af Winklerfelt

Bolaget önskar tydliggöra att Michael af Winklerfelt, som anställdes 25 augusti som CFO i Prostatype Genomics, är ansvarig för bolagets ekonomi- och rapporteringsfunktion. Michael kommer från 1 december 2020 att tillträda sin tjänst på heltid. I samband med detta kommer Michaels arbetsuppgifter även innefatta affärsutveckling, HR- och IT-frågor liksom ett bibehållet ansvar för ekonomi- och rapporteringsfunktionen.

”Med Michaels djup och bredd inom många områden, bland annat med sin internationella erfarenhet, förstärker vi möjligheterna att identifiera lämpliga samarbetspartners internationellt. Vi ser fram mot Michaels bidrag också inom dessa områden” säger bolagets VD Fredrik Persson.