Regulatoriskt pressmeddelande

Emelie Berglund ny Chief Technology Officer hos Prostatype Genomics

Efter en  uppbyggnad av företagets kommersiella organisationen förstärker Prostatype Genomics nu också den vetenskapliga verksamheten genom att anställa  Emelie Berglund som ny Chief Technology Officer/ Medical Affairs.

8 november kommer Emelie att ta över den viktiga rollen som CTO för Prostatype Genomics efter Lidi Xu, som innehaft positionen sedan 2019. Lidi lämnar företaget för att tillsammans med sin familj flytta tillbaka till Kina men kommer även i fortsättningen att arbeta med olika projekt för Prostatype Genomics.

Emelie Berglund har en PhD i Bioteknik från Kungliga Tekniska Högskolan i Stockholm, och över sju års sammanlagd erfarenhet av forskning inom prostatacancer. Efter sin examen har Emelie lett R&D verksamheten hos ett svenskt life science bolag som utvecklar produkter inom upptäckt av cancer och analys av biomarkörer.

Emelies huvudsakliga arbetsuppgifter kommer att vara att förstärka Prostatype Genomics vetenskapliga avtryck genom att initiera, driva och koordinera valideringsstudier runt om i världen, säkerställa att resultaten blir publicerade i rätt kanaler och att arbeta med produktutveckling av Prostatype® Test System, bolagets produkt för prognostisering av aggressiviteten i en prostatacancer.. Emelies fokusområden ligger i linje med tidigare kommunicerade målsättningar från Prostatype Genomics.

”Under de senaste månaderna har Prostatype Genomics fokuserat på att förstärka den kommersiella delen av företaget på samtliga våra prioriterade marknader. Genom att få in Emelie i företaget samtidigt som Lidi även fortsättningsvis kommer att arbeta med oss behåller vi den genererade vetenskapliga kunskapen inom företaget, samtidigt som vi får in ny kompetens och infallsvinklar inom många områden.

Emelie har imponerat enormt på oss med sitt genuina patientfokus, samtidigt som hon har en  gedigen forskningsbakgrund och erfarenhet av att arbeta inom prostatacancer.  Den kombinationen kommer att betyda mycket för företagets fortsatta utveckling.” säger Fredrik Persson, VD för Prostatype Genomics.

”För mig som forskat och arbetat med prostatacancer under  lång tid är det naturligtvis väldigt spännande att bli en del av Prostatype Genomics. Jag har följt företaget under en lägre tid eftersom forskningen bakom testet Prostatype® är så spännande och då det kliniska behovet av ett förbättrat beslutsunderlag för bedömningen av en patients prostatacancer är så tydligt vilket jag noterat både i min forskning och i de företag jag tidigare varit verksam. Det är inspirerande och en förmån att få arbeta med en så vetenskapligt avancerad produkt som Prostatype, vilken dessutom  redan finns tillgänglig och hjälper patienter redan idag” säger Emelie Berglund.

Emelie kommer också att arbeta i nära samarbete med den kommersiella delen av företaget då det finns  ett stort intresse för Prostatype® på samtliga prioriterade marknader.  Företaget för idag långt gångna diskussioner med ledande urologer som redan använt och utvärderat Prostatype® och är på väg in i en mer rutinmässig användning av produkten. Den utökade användningen av Prostatype® har lett till en markant tillströmning av ytterligare kontakter med kunder, där Emelies kompetens och erfarenhet kommer säkerställa att vi fortsätter att leverera en fortsatt god service också när det gäller de vetenskapliga diskussionerna.