Ej regulatorisk

Prostatype Genomics meddelar starka resultat för Prostatype® från första steget av valideringsstudie i asiatisk population

Prostatype Genomics AB (”Prostatype Genomics” eller ”Bolaget”) publicerar data från det första steget från den tidigare kommunicerade och pågående valideringsstudien i Taiwan

I linje med Bolagets övergripande strategi samt kommunicerade milstolpar fortsätter Prostatype Genomics expandera sitt program vidare för externa valideringsstudier och publicerar data från det första steget av valideringsstudien i Taiwan som genomförs i samarbete med Professor Jacob See-Tong Pang vid det välrenommerade Chang Gung Memorial Hospital i Linkou, Taoyuan.

Fredrik Persson, Bolagets CEO, kommenterar:

”Vi är mycket nöjda med att ha avslutat det första steget av valideringsstudien i Taiwan. Prostatype® visar igen styrka i en extern valideringsstudie, den här gången i en asiatisk population. Studien är en av mycket få studier med genmarkörer vid prostatacancer som genomförts i Asien. Studien bidrar till att förstärka kunskapen gällande nyttan av prognostiska genmarkörer för prostatacancerpatienter i Asien, och skapar förutsättningar för Prostatype Genomics att etablera sig på nya marknader med väldigt intressant potential.

Data som analyserats så här långt innefattar 28 patienter med en genomsnittlig uppföljningsperiod av ungefär 5 år från diagnos och visar resultat som ligger i linje med vad vi har sett i andra externa valideringsstudier som har genomförts i Europa, vilket innebär att cirka en tredjedel av patienterna blir omklassificerade vid användande av Prostatype® testet. Den största effekten, liksom i tidigare externa valideringar av Prostatype®, ligger i att patienter blir nedgraderade när det gäller risken att avlida av prostatacancer. Detta betyder att Prostatype® ytterligare stärker sin position som en kraftfull genbaserad biomarkör som stödjer sjukvård, patienter och läkare i att fatta mer korrekta, individualiserade och precisa beslut när det gäller vilken behandlingsform som bäst passar den enskilde patienten. Den asiatiska marknaden har en betydande storlek och värde och är viktig för Prostatype Genomics i vår målsättning att stödja sjukvård, patienter och läkare globalt. Vi ser mycket fram emot resultaten från steg 2 av valideringsstudien omfattande ett större antal patienter under 2021.”

Professor Jacob See-Tong Pang, Department of Urology och Vice Superintendendent vid Chang Gung Memorial Hospital Linkou, Taoyuan, Taiwan, kommenterar den data som hittills har analyserats:

“Det första steget av studien vid Chang Gung Memorial Hospital har framgångsrikt avslutats. Incidensen av prostatacancer stiger i Taiwan liksom i många andra delar av världen. Det finns flera olika anledningar till att incidensen ökar. Detta faktum innebär att behovet av förbättrade prognostiska verktyg och mer precis behandling av prostatacancerpatienter är uppenbar. De initiala resultaten från vår studie, som kommer att analyseras vidare, antyder klinisk användbarhet i den asiatiska befolkningen. Resultaten så här långt indikerar att ungefär 1/3 av patienterna blir omklassificerade med Prostatype® och att en majoritet av dem blir nedgraderade när det gäller risken att avlida av prostatacancer, vilket är i linje med de data som visats i europeiska valideringsstudier av Prostatype®. Vi kommer nu att analysera data ytterligare och utvidga antalet patienter i det andra steget av studien.”
 

Certified Advisor

Svensk Kapitalmarknadsgranskning AB, 011-32 30 732, ca@skmg.se.

Attachments

Release