Ej regulatorisk

Kommersiellt genombrott för Prostatype Genomics i Schweiz

Prostatype Genomics har erhållit den första ordern av Prostatype® i Schweiz från ett av landets större universitetssjukhus. Det är ett genombrott för bolaget där fokus nu ligger på att säkerställa rutinanvändning genom fortsatt nära samarbete med kunden och att bygga ut användningen av Prostatype® till fler kliniskt ledande aktörer i landet. Försäljningen kommer att bokföras under Q4 2023.

Prostatype Genomics har erhållit den första ordern av bolagets produkt Prostatype® i Schweiz, ett av bolagets prioriterade målmarknader. Prostatype® är ett genetiskt test för bedömning av prostatacancerns aggressivitet, vilket är av mycket stor betydelse vid den många gånger svåra situation patient och sjukvård hamnar i när man ska bedöma om en patient ska radikalbehandlas eller inte. Kund är ett av landets större universitetssjukhus med tidigare erfarenhet av prognostiska biomarkörer för användning vid konstaterad prostatacancer.

VD Fredrik Persson kommenterar:  ”Vi är förstås mycket glada över att vi lyckats uppnå den viktiga milstolpe som den första ordern av Prostatype® från Schweiz innebär. Schweiz har ett av Europas bäst utvecklade och moderna sjukvårdssystem samt ett väl utbyggt försäkringssystem, både offentligt och privat. Schweiz är ett viktigt land för Prostatype Genomics inte bara försäljningsmässigt, utan också som referensland i vårt fortsatta arbete att bredda användningen av Prostatype® på den europeiska marknaden. Schweiz är en marknad där det redan finns klinisk erfarenhet av att använda prognostiska biomarkörer vid prostatacancer och landet ligger långt framme gällande klinisk tillämpning av genetisk testning. Vi går nu in i nästa fas av kommersialiseringen i Schweiz vilket innebär att fortsätta lägga grunden för ett långsiktigt kommersiellt och vetenskapligt samarbete med vår kund och att fortsätta expandera användningen av Prostatype® också till andra kunder.”