Ej regulatorisk

Varför erbjuds inte svenska prostatacancerpatienter de hjälpmedel som finns tillgängliga för att minska trycket på vården och samtidigt höja patientsäkerheten och livskvaliteten för drabbade?

I det senaste numret av Dagens Medicin (20 mars 2019) noteras återigen att det är svårt att korta köerna i prostatacancervården. Detta visade ju även Cancerfondens nyligen publicerade rapport som visade att ingen region i Sverige idag uppnår målet att en prostatacancerpatient ska bli opererad inom 61 dagar. Den strida ström av negativa nyheter som omger svensk prostatacancervård har accelererat under senaste tiden vilket kan te sig märkligt, speciellt med tanke på att det ofta talas om hur väl utvecklad den svenska sjukvården är. Det är något som kan diskuteras. Det märkliga är vare sig landstingen eller svensk urologi förefaller ha något större intresse av att förbättra prostatacancervården vilket borde vara en självklarhet. Däremot läggs mycket tid och kraft på att införa screeningprogram som förväntas öka antalet nya prostatacancerpatienter ytterligare, vilket kommer göra situationen än mer problematisk.  

Prognostiska test såsom svenskutvecklade Prostatype kan minska trycket, korta vårdköerna och ge patienter en högre livskvalitet genom en säkrare överlevnadsprognos och en bättre differentiering mellan prostatacancerpatienterna. De patienter som verkligen behöver vård skulle då få vård samtidigt som de patienter som egentligen inte behöver radikal behandling inte behöver belasta landstingens redan knappa resurser. Det torde vara självklart att prognostiska test införs i Sverige för patienternas och skattebetalarnas bästa för ögonen.

De senaste åren har det tillkommit tester som kan komplettera dagens kliniska verktyg för att bättre identifiera män som inte riskerar att ha en behandlingskrävande prostatacancer. Ett sådant test är Prostatype, som genom ett gentest med hjälp av celler från redan taget vävnadsprov ger ett mått på hur aggressiv prostatacancern är. Det ger ett bättre underlag inför det livsviktiga beslutet om behandling. Prostatype är framtaget av Chundsell Medicals AB och är ett resultat av mångårig forskning på Karolinska Institutet.  

– Att vårdköerna för operation av prostatacancer redan är orimligt långa är alarmerande med tanke på att screeningprogram är under införande i landet, vilket kommer öka antalet prostatacancerpatienter ytterligare. Screening räddar liv om de patienter som verkligen behöver vård får det när de behöver det. Om väntan blir för lång kan det vara för sent. Prostatype visar hur aggressiv en prostatacancer är och hjälper vården att bättre välja ut de patienter som verkligen behöver radikal behandling eller inte. Samtidigt som trycket på vårdköerna kan minskas, minskas även överbehandlingen av prostatacancerpatienter och de ofta förekommande besvärande biverkningar radikal behandling medför. Med andra ord fyller Prostatype den lucka som finns då testet hjälper patienter, läkare och sjukvården att fatta ett mer informativt beslut med högre kvalitet för alla inblandade parter, säger Fredrik Persson, VD på Chundsell Medicals AB.

Attachments

Gubbar2