Ej regulatorisk

Idag inleds nyttjandeperioden för Prostatype Genomics teckningsoptioner av serie TO 1

Idag, den 27 januari 2022, inleds nyttjandeperioden för de teckningsoptioner av serie TO 1 som emitterades i samband med Prostatype Genomics AB:s  (”Prostatype Genomics” eller ”Bolaget”) emission av units i september 2020. Nyttjandeperioden pågår fram till och med den 17 februari 2022. Genom fullt nyttjande av teckningsoptionerna kan Bolaget tillföras högst cirka 43,2 MSEK före emissionskostnader. Teaser och anmälningssedel finns tillgängliga på Bolagets, Sedermera Corporate Finances och Nordic Issuings hemsidor.

Information om teckningsoptioner av serie TO 1

Prostatype Genomics genomförde i september 2020 en emission av units (aktier och vidhängande vederlagsfria teckningsoptioner) inför notering på Nasdaq First North Growth Market. Noteringsemissionen tecknades till cirka 200 procent och samtliga aktier och teckningsoptioner emitterades.

Totalt emitterades 3 885 320 teckningsoptioner av serie TO 1, som under nyttjandeperioden från den 27 januari 2022 till den 17 februari 2022 ger innehavaren möjlighet att teckna nya aktier till en kurs om 10,90 SEK per aktie. Genom inlösen av teckningsoptioner kan Bolaget tillföras totalt cirka 43,2 MSEK före emissionskostnader om cirka 2,9 MSEK. Likviden från optionsinlösen är tänkt att nyttjas till att intensifiera lanseringen av Prostatype® Test System på utvalda europeiska marknader såväl som i USA och Asien. För att möjliggöra Bolagets kommersialiserings- och expansionsplan behöver Prostatype Genomics säkerställa ytterligare kompetenser inom försäljning och marknadsföring för att stödja distributörerna. För att kunna lansera Prostatype® Test System är validerings- och marknadsstudier nödvändigt i vissa länder och studierna planerar att genomföras i samband med att produkten introduceras på respektive marknad. Mer omfattande valideringsstudier har genomförts, eller pågår, i Sverige, Kina, Tyskland och Taiwan.

Viktiga datum

27 januari 2022 – nyttjandeperioden inleds

15 februari 2022 – sista dag för handel med teckningsoptioner

17 februari 2022 – nyttjandeperioden avslutas

22 februari 2022 – planerat offentliggörande av utfall i optionsinlösen

7 mars 2022 – planerat datum för växling från interimsaktier till aktier

Teckningsoptioner av serier TO 1 i sammandrag

Nyttjandeperiod: 27 januari – 17 februari 2022.

Teckningskurs: Varje teckningsoption av serie TO 1 ger innehavaren rätt att teckna en (1) ny aktie i Prostatype Genomics till en kurs om 10,90 SEK per ny aktie.

Emissionsvolym: Cirka 42,3 MSEK före emissionskostnader.

Sista dag för handel med teckningsoptioner: 15 februari 2022.

Antal utestående aktier i Prostatype Genomics före optionsinlösen: 15 088 761 stycken.

Värdering i aktuellt erbjudande (pre-money): Cirka 164,5 MSEK.

Teaser och anmälningssedel

Teaser och anmälningssedel finns tillgängliga från och med idag, den 27 januari 2022, på Prostatype Genomics (www.prostatypegenomics.com), Sedermera Corporate Finances (www.sedermera.se) och Nordic Issuings (www.nordic-issuing.se) respektive hemsidor. Även fullständiga villkor och mer information om nyttjandet av teckningsoptionerna finns tillgängligt på ovanstående hemsidor.

För mer information om teckningsoptionerna av serie TO 1, vänligen kontakta:

Sedermera Corporate Finance

Telefon: +46 (0) 40 615 14 10

E-post: info@sedermera.se

Hemsida: www.sedermera.se

Nordic Issuing

Telefon: +46 (0)40-632 00 20

E-post: info@nordic-issuing.se

Hemsida: www.nordic-issuing.se

Attachments

Release