Ej regulatorisk

Prostatype Genomics AB erhåller preliminärt godkännande för notering från Nasdaq First North Growth Market

Prostatype Genomics AB (”Prostatype Genomics” eller ”Bolaget”) kan idag meddela att Bolaget erhållit ett preliminärt godkännande för notering på Nasdaq First North Growth Market (”First North”). Preliminär första handelsdag i Bolagets aktier och teckningsoptioner av serie TO 1 är på tisdag, den 3 november 2020. Prostatype Genomics har, som kommunicerats, inför notering genomfört en övertecknad emission som tillfört Bolaget cirka 37,5 MSEK före emissionskostnader och kvittning av tidigare erhållet konvertibellån, brygglån samt premieersättning till units. Sedermera Fondkommission har agerat finansiell rådgivare i kapitaliseringen och den planerade noteringen och Markets & Corporate Law Nordic AB har agerat legal rådgivare.

Nasdaqs beslut är bland annat villkorat av att Prostatype Genomics (i) offentliggör ett tilläggsdokument innefattande ett rörelsekapitalutlåtande från första dag för handel, redovisning av eget kapital och nettoskuldsättning efter emissionen, ägarstruktur efter emissionen samt en tabell över aktiekapitalets utveckling, (ii) senast två dagar före första dag för handel uppdaterar Bolagets hemsida i enlighet med regelverket, och (iii) att Bolagets tillträdande CFO tillträder sin tjänst senast den 2 november 2020.
Förutsatt att formellt godkännande från Nasdaq erhålls kommer Bolagets aktie att handlas under kortnamnet PROGEN, med ISIN-kod SE0014684569, och Bolagets teckningsoptioner att handlas under kortnamnet PROGEN TO 1, med ISIN-kod SE0014956462.

Prostatype Genomics VD Fredrik Persson kommenterar:
”Vi har precis genomfört en mycket lyckad emission som visade på det stora intresset som finns bland investerare att vara med på vår resa. Det något fördröjda beskedet från Nasdaq innebär att vi nu får möjlighet att välkomna ännu fler aktieägare till Bolaget samt dra nytta av de möjligheter det innebär att verka i noterad miljö. Behovet, på ett globalt plan, av att bättre kunna diagnosticera och prognosticera prostatacancer är enormt. I och med kapitalinjektionen och stundande notering på First North får vi mycket goda förutsättningar att uppfylla vår strategi och affärsplan, med siktet inställt mot produktlansering på ett antal viktiga marknader de kommande åren.”

Finansiell och legal rådgivare
Sedermera Fondkommission har agerat finansiell rådgivare och Markets & Corporate Law Nordic AB har agerat legal rådgivare i samband med emissionen av units och planerad notering på First North.

Certified Adviser
Svensk Kapitalmarknadsgranskning AB
Telefon: +46 (0) 11 32 30 732
E-post: ca@skmg.se

För mer information om nyligen genomförd emission och planerad notering, vänligen kontakta:
Sedermera Fondkommission
Telefon: +46 (0) 40 615 14 10
E-post: info@sedermera.se

För mer information om Prostatype Genomics, vänligen kontakta:
Fredrik Persson, VD
Telefon: +46 (0) 73 049 77 01
E-post: fredrik.persson@prostatypegenomics.com