Ej regulatorisk

Studie med gentestet Prostatype® publicerat i ledande internationell tidskrift

Studien som genomförts av ett forskningsteam på Akademiska sjukhuset i Uppsala under ledning av docent och överläkare Michael Häggman visar  att gentestet Prostatype® korrekt bedömer prostatacancertumörens aggressivitet när man jämför genuttryck från vävnadsprover, så kallade biopsier, med ”facit”, dvs. den utopererade prostatan (radikal prostatektomi). Studien är nu publicerad i The Prostate, en ledande peer reviewed publikation riktad mot bland annat urologer och patologer.

Studien “P-score in preoperative biopsies accurately predicts P-score in final pathology at radical prostatectomy in patients with localized prostate canceromfattade 71 patienter och syftade till att jämföra de resultat man fick genom att använda gentestet Prostatype® via vävnadsprover från biopsier innan operation, med ”facit”, de genuttryck man ser i cancercellerna efter operation av prostatacancern.

Resultaten av studien publiceras nu i den ledande tidskriften The Prostate, en peer-reviewed publikation för originalstudier kring prostatasjukdomar med ca en kvarts miljon nerladdade artiklar per år.

Prostatacancer anses vara en multifokal sjukdom, dvs. den innehåller ofta flera olika unika tumörer. Det är ytterst viktigt att veta att det resultat man får från biopsierna inte skiljer sig avsevärt från det man ser efter operation. Studien indikerar att P-score som idag erhålls från en enskild biopsi är representativ för hela patientens prostatatumör (överensstämmelse på 83%) och därför utgör ett värdefullt behandlingsbeslutsstöd. Tillsammans med resultat från tidigare studier så ger den sammanlagda datan indikationer på att Prostatype® på ett tydligt och värdefullt sätt kan hjälpa sjukvården att enklare och med större säkerhet kunna identifiera de patienter som behöver radikal behandling och de patienter som inte behöver genomgå radikal behandling, till exempel operation.

Pontus Röbeck, urolog och forskare som deltagit i studien kommenterar varför resultatet är så viktigt: ”Ett prognostiskt test som Prostatype® ger möjligheten att förutse hur en sjukdom utvecklas över tid, och hur farlig den eventuellt kommer att vara för patienten. För att läkare och patient ska våga lita på testets resultat är det viktigt att man med hjälp av ”facit”, utopererade prostatakörtlar, kan se att Prostatype® visar samma resultat som man får vid analys av vävnadsprovet innan operation. Vi vill inte att våra patienter ska avlida på grund av aggressiv prostatacancer samtidigt som vi inte vill behandla patienter i onödan med tanke på de livslånga biverkningar som många gånger följer efter en radikalbehandling.”

Arbetet som genomförts i Uppsala är en av få publicerade studier inom området och jämfört med andra studier är resultaten med Prostatype® mycket intressanta sett till graden av överensstämmelse i genuttrycken mellan vävnadsproverna och den utopererade prostatan, något som återigen bekräftar Prostatype’s starka prestanda.

Prostatype Genomics VD Fredrik Persson kommenterar publikationen: ”Jag vill förstås börja med att gratulera författarna till studien med Prostatype®. Det är glädjande att The Prostate valt att publicera studien, vars resultat efterfrågats av urologer både i Europa och USA. Resultaten i studien stärker Prostatypes® vetenskapliga avtryck och visar på verklig klinisk nytta, men det ger oss också mycket positiv exponering mot våra viktigaste kundgrupper, ledande urologer och patologer på ett internationellt plan. Prostatype Genomics har ett antal liknande studier pågående på flera prioriterade marknader, och med den här publikationen kommer intresset för Prostatype® öka ytterligare. Konsekvensen blir förstås att fler urologer och sjukhus kommer vilja prova Prostatype®.”

Klicka på länken för att ta del av studien:
P‐score in preoperative biopsies accurately predicts P‐score in final pathology at radical prostatectomy in patients with localized prostate cancer – Röbeck – The Prostate – Wiley Online Library