Regulatoriskt pressmeddelande

Prostatype® P-Score och prognostisk utvärdering av prostatacancer kommer att presenteras på AUA, ett av världens ledande urologimöten

-Resultat från studien från Akademiska sjukhuset i Uppsala utvald att presenteras under American Urology Association annual meeting 2022, som äger rum i New Orleans den 13-16 maj.

American Urology Associations kongress 2022 är en av de största och viktigaste sammankomsterna för urologer i världen, och Prostatype Genomics är mycket stolta över att en av våra kliniska valideringsstudier med Prostatype®, vars preliminära resultat först delades i augusti 2021, har har valts ut för presentation på kongressen.

Fredrik Persson, vd för Prostatype Genomics, kommenterar; ”Vi är mycket glada över att ha fått denna nominering, över- och underbehandling av prostatacancerpatienter är vanligt och ett stort problem för vården i allmänhet och framför allt för patienten. Att presentera och diskutera Prostatype® och P-Score inför världens ledande urologer är en fantastisk möjlighet att hjälpa till att optimera riskbedömningen av prostatacancer”.

Studie från Akademiska sjukhuset i Uppsala

Syftet med studien, ledd av docent Michael Häggman vid Urologiska kliniken, Akademiska sjukhuset i Uppsala, var att visa om resultatet från användandet av Prostatype® innan behandlingsbeslut för patienter med prostatacancer överensstämmer med tumörens faktiska aggressivitet. 

Den första frågan var om gentestet Prostatype® och dess algoritm P-score är korrelerat i fusionledda biopsier i förhållande till utopererade prostator, så kallade prostatektomier.

Den andra frågan har gällt korrelationen i genuttryck i själva indextumören i förhållande till andra cancerområden i prostatan. Det är förstås glädjande att de preliminära resultaten visar en hög grad av korrelation i P-score värdena (0.83-0.84) för båda frågeställningarna vilka dessutom understryks ytterligare av den starka statistiska signifikansen för båda frågeställningarna (p<0.0001). Det betyder att testresultaten från vävnadsproverna med Prostatype® ger den indikation som är efterfrågad för att med större säkerhet bestämma nästa steg i behandlingen av patienten.

Unik möjlighet på den amerikanska marknaden

Den amerikanska marknaden är som tidigare kommunicerats en av Prostatype Genomics strategiska prioriteringar, och planerna för den amerikanska expansionen håller för närvarande på att slutföras.

"Att bli utvald att presentera vårt företag och resultat samt att träffa ledande amerikanska intressenter på den största urologikongressen i USA kommer att ge oss en unik möjlighet till bästa möjliga inträde på denna enorma marknad", kommenterar Fredrik Persson.

Denna information är sådan som Prostatype Genomics AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (EU nr 596/2014). Informationen lämnades, genom angiven kontaktpersons försorg, för offentliggörande 2022-01-11 12:00 CET.

Attachments

Release