Ej regulatorisk

Prostatype Genomics i samarbete med Capio Solna Urologi            -Första patienten har redan fått hjälp av Prostatype®

Prostatype Genomics inleder  samarbete med Urologimottagningen Capio Specialistcenter i Solna med omedelbar verkan. Detta samarbete innebär att patienter och läkare kan få tillgång till gentestet Prostatype® och ett bättre beslutsunderlag i valet av behandling vid prostatacancer.

Dag Sandblom, chef för Capios Urologimottagning i Solna säger; ”Vi letar alltid efter nya, innovativa, vägar för för att erbjuda våra patienter bästa möjliga vård. Prostatacancer är en av våra vanligaste cancerformer, och det kan vara svårt att bedöma vilken behandling som passar den individuella patienten. Här kan Prostatype® hjälpa patienten med ett fördjupat beslutsunderlag och i förlängningen ett bättre beslut”

Prostatype är ett gentest som ger ett mått, P-Score, avseende hur aggressiv eller icke-aggressiv den enskilde patientens prostatacancer är. Resultatet av testet är lätt att förstå och ger ett mer precist och helt individanpassat underlag när läkare och patient diskuterar behandlingsalternativ.

Prostatype Genomics VD Fredrik Persson kommenterar:”Capio är en ledande vårdgivare speciellt avseende att hitta och implementera moderna lösningar och behandlingar som ökar patientnyttan, därför är det oerhört glädjande att man från Urologimottagningen Capio Specialistcenter i Solna sida sett potentialen i Prostatype®. Det här samarbetet kommer att ge patienter med prostatacancer bättre förutsättningar att fatta ett behandlingsbeslut som är rätt för just dem”.

Patienten betalar testet själv efter ett informationsbesök hos Capio Solna Urologi.

Efter testet blir det ytterligare ett besök eller telefonkontakt där testresultatet diskuteras och vidare åtgärder föreslås. Patienter som inte är anknutna till urologerna i Solna är också välkomna att kontakta Prostatype Genomics direkt.

Mats Hedlund, Urolog på Capios Urologi- klinik i Solna säger; ”Bland annat för  patienter som ligger i gränslandet mellan radikal behandling och monitorering och efterfrågar en ”second opinion” är min erfarenhet att Prostatype® är ett värdefullt beslutsstöd, och jag är glad att vi kan erbjuda testet. Vi använde precis Prostatype® för första gången inom ramen för detta samarbete, och patienten fick fullt stöd för att gå vidare med den behandling han önskade.”