Chundsell Medicals AB byter namn till Prostatype Genomics AB

Det svenska Med tech företaget Chundsell Medicals AB som tillverkar, marknadsför och säljer det unika prognostiska gentestet Prostatype som används för att ge sjukvården tydligare information om vilka patienter som behöver behandlas för sin prostatacancer eller inte, har beslutat sig för namnändring på företaget till Prostatype Genomics AB.

Read more

Riktlinjerna för användandet av prognostiska gentester för prostatacancer utökade i USA

De senaste åren har det tillkommit prognostiska gentester som kan komplettera dagens kliniska verktyg för att bättre identifiera män som inte riskerar att ha en behandlingskrävande prostatacancer. I USA där dylika tester redan finns med i kliniska riktlinjer för prostatacancer och täcks av sjukförsäkringar, har man nu efter några år av klinisk användning beslutat sig…

Read more

Chundsell Medicals erbjuder Sveriges landsting hjälp med att prioritera rätt prostatacancerpatienter under Covid-19

I ett nytt förslag till landets landsting erbjuder Chundsell sitt test Prostatype till ett rabatterat pris för att hjälpa dem att prioritera rätt patienter för radikal behandling.

Read more

Covid 19 - Prostatype skulle hjälpa vården att prioritera prostatacancerpatienter som verkligen behöver radikal behandling

Den pågående Coronapandemin gör av förklarliga skäl att de rekommendationer som finns i det nationella vårdprogrammet för prostatacancer inte kan följas. Handläggningen av personer med misstänkt eller känd prostatacancer påverkas av det stora vårdbehovet för de personer som har insjuknat av coronavirus, och av minskade sjukvårdsresurser på grund av sjukfrånvaro. Nationella vårdprogramgruppen avråder från att…

Read more

Varför erbjuds inte svenska prostatacancerpatienter de hjälpmedel som finns tillgängliga för att minska trycket på vården och samtidigt höja patientsäkerheten och livskvaliteten för drabbade?

I det senaste numret av Dagens Medicin (20 mars 2019) noteras återigen att det är svårt att korta köerna i prostatacancervården. Detta visade ju även Cancerfondens nyligen publicerade rapport som visade att ingen region i Sverige idag uppnår målet att en prostatacancerpatient ska bli opererad inom 61 dagar. Den strida ström av negativa nyheter som…

Read more