Svenska

Kommersiellt genombrott för Prostatype Genomics i Schweiz

Non-regulatory pressrelease

Prostatype Genomics har erhållit den första ordern av Prostatype® i Schweiz från ett av landets större universitetssjukhus. Det är ett genombrott för bolaget där fokus nu ligger på att säkerställa rutinanvändning genom fortsatt nära samarbete med kunden och att bygga ut användningen av Prostatype® till fler kliniskt ledande aktörer i landet. Försäljningen kommer att bokföras…

Läs mer

Prostatype Genomics övergår till halvårsrapportering

Regulatory pressrelease

Bolag listade på Nasdaq First North Growth Market i Stockholm måste redovisa halvårsrapporter och kan, men behöver inte, redovisa kvartalsrapporter. Prostatype Genomics AB (publ) har tidigare redovisat kvartalsrapporter men bolaget övergår nu till att redovisa halvårsrapporter.

Läs mer

Prostatype Genomics utser Anders Koch till ny CFO

Regulatory pressrelease

Anders Koch har utsetts till ny CFO för Prostatype Genomics, och tillträder positionen omgående. Anders omfattande erfarenhet av att effektivisera och renodla verksamheter under tillväxt på en internationell nivå kommer att bli en stor tillgång för Prostatype Genomics.

Läs mer

Uppdaterad strategi och implementering av effektiviseringsprogram i Prostatype Genomics

Non-regulatory pressrelease

Prostatype Genomics har under 2022 och 2023 introducerat Prostatype®, bolagets prognostiska gentest för prostatacancer, på europeiska pilotmarknader samt i Taiwan och parallellt genomfört  en kartläggning av marknaden i USA. Baserat på dessa erfarenheter kan bolaget nu precisera strategin som innebär: · att bolaget fortsätter satsa på attraktiva ingångsländer inom Europa · att bolaget expanderar affären…

Läs mer

Ny multi-center studie i Spanien visar på mycket starka interimresultat för Prostatype®

Non-regulatory pressrelease

Prostatype Genomics genomför för närvarande en studie på 160 patienter tillsammans med sju ledande spanska sjukhus och den spanska nationella urologiföreningen. De initiala resultaten är mycket starka och visar att cirka 60% av patienterna skulle ha omklassificerats om Prostatype® hade använts för prognos och beslut om behandling efter diagnostillfället.

Läs mer

Starka resultat för Prostatype® i ännu en asiatisk studie

Non-regulatory pressrelease

I en nyligen färdigställd studie vid Chang Gung Memorial Hospital, Taipei (Taiwan) uppvisar Prostatype® återigen överlägsenhet då det gäller att bedöma aggressiviteten hos enskilda patienters prostatacancer. Studien är genomförd i Taiwan som har ett världens mest avancerade sjukvårdssystem. Studien har presenterats vid South East Asian Urology Associations konferens i Dubai av professor Jacob Pang, ledare…

Läs mer

Prostatype Genomics CFO Michael af Winklerfelt lämnar bolaget – rekryteringsprocess till funktionen inledd

Regulatory pressrelease

Prostatype Genomics CFO Michael af Winklerfelt lämnar bolaget efter tre år. Michael kommer att frånträda sin tjänst per den 4 december. Bolaget har inlett processen med att hitta en ersättare till funktionen som CFO.

Läs mer

Prostatype Genomics byter Certified Adviser till Erik Penser Bank AB

Regulatory pressrelease

Prostatype Genomics AB (publ) meddelar idag att bolaget byter Certified Adviser.

Läs mer

Prostatype överlägset i ny studie publicerad i The Prostate

Non-regulatory pressrelease

I en nyligen publicerad studie som genomförts vid Skånes universitetssjukhus visar Prostatype® väsentligt bättre resultat när det gäller att förutsäga död i prostatacancer inom 10 år efter diagnostillfället jämfört både med D'Amico och CAPRA, dagens ledande klassficeringssystem för prostatacancer. Studien publicerades nyligen i The Prostate, en ledande peer reviewed publikation riktad mot bland annat urologer och patologer. 

Läs mer

Prostatype Genomics presenterar kvartalsrapport

Regulatory pressrelease

Prostatype Genomics AB har idag publicerat sin kvartalsrapport för det andra kvartalet omfattande tidsperioden 1 april 2023 till och med 30 juni 2023. Bolaget meddelar också prognos att försäljningsutvecklingen kommer att återgå till positiv trend under det tredje kvartalet. Rapporten finns tillgänglig på företagets hemsida.

Läs mer

English

Prostatype Genomics appoints Anders Koch as new CFO

Regulatory pressrelease

Anders Koch has been appointed as the new CFO for Prostatype Genomics and takes up the position with immediate effect. Anders' extensive experience in streamlining and optimizing operations during growth on an international level will be a great asset for Prostatype Genomics.

Read more

Updated strategy and implementation of efficiency programs in Prostatype Genomics

Non-regulatory pressrelease

During 2022 and 2023, Prostatype Genomics has introduced Prostatype®, the company's prognostic gene test for prostate cancer, in European pilot markets and in Taiwan in parallel with a mapping of the market in the USA. Based on these experiences, the company can now specify the strategy moving forward which means: · That the company continues…

Read more

New multi-centre study in Spain shows very strong interim results for Prostatype®

Non-regulatory pressrelease

Prostatype Genomics is currently conducting a study of 160 patients together with seven leading Spanish hospitals and the Spanish National Association of Urology. The initial results are very strong and show that approximately 60% of patients would have been reclassified if Prostatype® had been used for prognosis and treatment decisions after diagnosis.

Read more

Strong results for Prostatype® in yet another Asian study

Non-regulatory pressrelease

In a recently completed study at Chang Gung Memorial Hospital in Taipei (Taiwan), Prostatype® once again demonstrates superiority in assessing the aggressiveness of individual patients' prostate cancer, this time in Taiwan, which has the one of the most advanced healthcare systems in the world. The study has been presented at the South East Asian Urology…

Read more

Prostatype Genomics CFO Michael af Winklerfelt is leaving the company – recruitment process for the position has begun

Regulatory pressrelease

Prostatype Genomics CFO Michael af Winklerfelt is leaving the company after three years. Michael will resign from his position as of December 4. The company has started the process of finding a replacement for the function as CFO.

Read more

Prostatype Genomics changes Certified Adviser to Erik Penser Bank AB

Regulatory pressrelease

Prostatype Genomics AB (publ) announces today that the company is changing its Certified Adviser.

Read more

Prostatype superior in new study published in The Prostate

Non-regulatory pressrelease

In a recently published study conducted at Skåne University Hospital, Prostatype® shows significantly better results in predicting death from prostate cancer within 10 years compared to both D'Amico and CAPRA, today's leading classification system for prostate cancer. The study was recently published in The Prostate, a leading peer-reviewed publication aimed at, among others, urologists and…

Read more

Prostatype Genomics presents Quarterly Report

Regulatory pressrelease

Prostatype Genomics AB has today published its quarterly report for the second quarter comprising the period from 1 April 2023 to 30 June 2023. The Company also projects that revenue growth will return to positive trend in the Third Quarter. The report is available on the company website (https://www.prostatypegenomics.com).

Read more

Preferential share issue registered and trade with paid subscribed shares ceases

Regulatory pressrelease

Prostatype Genomics AB ("Prostatype Genomics" or the "Company") has performed a preferential share issue of shares which was finalized on 11 May 2023. The preferential share issue has now been registered with the Swedish Companies Registration Office and the last day for trading with paid subscribed shares (Sw. BTA) is on 12 June 2023. The…

Read more

Communique from annual general meeting in prostatype genomics AB (publ)

Regulatory pressrelease

The annual general meeting in Prostatype Genomics AB (publ), corp. reg. no 556726-0285 (the “Company”) was held on 1 June 2023 whereby the shareholders resolved on the following matters.

Read more