Svenska

Prostatype Genomics förstärker marknadsorganisationen

Non-regulatory pressrelease

-Rekryterar kommunikationschef från Novartis

Läs mer

Prostatype Genomics AB har genomfört en riktad nyemission om cirka 24,7 MSEK

Regulatory pressrelease

Prostatype Genomics AB (”Prostatype” eller ”Bolaget”) meddelar härmed att Bolaget har genomfört en riktad nyemission om cirka 24,7 MSEK i enlighet med den avsikt som meddelades marknaden genom ett pressmeddelande igår, den 26 augusti, 2021.

Läs mer

Prostatype Genomics AB avser att genomföra en riktad Nyemission om cirka 24 MSEK

Regulatory pressrelease

- Prostatype Genomics AB (“Prostatype” eller “Bolaget”) meddelar härmed att Bolaget avser att genomföra en riktad nyemission om cirka 24 MSEK till svenska och internationella investerare. Bolaget har utsett Sedermera Fondkommission till bookrunner i samband med den riktade nyemissionen. Kapitalet är avsett att finansera aktiviteter som genomförs inom ramen för det nyligen kommunicerade samarbetet med…

Läs mer

Prostatype Genomics AB ingår samarbete med en ledande aktör inom prostatacancer

Regulatory pressrelease

– Avtal om marknadsföring och FoU-samarbete stärker marknadspositionen på kort och lång sikt

Läs mer

Prostatype® P-score och prognostisk utvärdering av prostatacancer presenteras vid världens största urologimöte

Non-regulatory pressrelease

-Resultat av studie från Skånes universitetssjukhus utvald att presentera under American Urology Congress 2021

Läs mer

Prostatype Genomics utser Eligen Diagnostica och BioPortugal Lda. till distributör för Bolagets prognostiska gentest Prostatype® i Spanien & Portugal

Regulatory pressrelease

- Ett viktigt steg i kommersialiseringen av Prostatype®

Läs mer

Prostatype Genomics AB presenterar delårsrapport för perioden 1 april till 30 juni 2021

Regulatory pressrelease

- Prostatype Genomics presenterar idag kvartalsrapport för det andra kvartalet 2021. Rapporten finns tillgänglig på Bolagets hemsida.

Läs mer

Prostatype Genomics tecknar avtal med Cambridge Clinical Laboratories, CCL

Regulatory pressrelease

-Prostatype® prostatacancertest görs tillgängligt för patienter i Storbritannien och Irland

Läs mer

Resultat från banbrytande studie med Prostatype® förstärker ytterligare den kliniska nyttan

Regulatory pressrelease

Prostatype Genomics fortsätter att leverera efter Bolagets övergripande strategi och tidigare kommunicerade milstolpar. Ett av två övergripande fokusområden är att fortsätta stärka det vetenskapliga fotavtrycket genom vetenskapliga studier genomförda av internationellt erkända kliniker och forskningsinstitutioner. Ytterligare en uppnådd milstolpe i Bolagets utveckling är den banbrytande kliniska studie med Prostatype® som genomförts på Akademiska Sjukhuset i…

Läs mer

Prostatype Genomics AB utser Sedermera Fondkommission till likviditetsgarant för bolagets aktie

Regulatory pressrelease

Likviditetsgarantin påbörjas den 17 juni 2021

Läs mer

English

Prostatype Genomics AB intends to carry out a directed share issue of approximately SEK 24 million

Regulatory pressrelease

- Prostatype Genomics AB (“Prostatype” or “the Company”) hereby announces that the Company intends to carry out a directed share issue of approximately SEK 24 million to Swedish and international investors. The Company has assigned Sedermera Fondkommission to act as bookrunner in connection with the directed share issue. The capital raise is intended to finance…

Read more

Prostatype Genomics AB enters into cooperation with leading actor in the prostate cancer area

Regulatory pressrelease

– Agreement on marketing and R&D cooperation enhancing market position short- and long-term

Read more

Prostatype ® P-score and prognostic evaluation in Prostate cancer to be presented at the largest Urology meeting in the world

Non-regulatory pressrelease

-Results of the study from Skåne University Hospital selected to present during American Urology Congress 2021

Read more

Prostatype Genomics appoints Eligen Diagnostica Sociedad Limitada and BioPortugal Quimico Farmacêutica Lda. to distribute the Prostatype ® Prostate gene test in Spain and Portugal

Regulatory pressrelease

- An important step taken in the commercialization of Prostatype®

Read more

Prostatype Genomics presents Interim Report for the period 1 April to 30 June 2021

Regulatory pressrelease

- Prostatype Genomics presents Quarterly report for the second quarter of 2021. The Report is available on the Company's home page.

Read more

Prostatype Genomics signs agreement with Cambridge Clinical Laboratories, CCL

Regulatory pressrelease

-Prostatype® prostate cancer test made available for patients in UK & Ireland

Read more

Results from Groundbreaking Study with Prostatype® Additionally Strengthens the Clinical Benefits

Regulatory pressrelease

Prostatype Genomics continues to deliver on the overall strategy of the Company and the previously communicated milestones. One of two main focus areas is the continued strengthening of the scientific footprint through scientific studies performed by internationally recognized clinics and research institutions. An additional milestone in the development of the Company has now been achieved…

Read more

Prostatype Genomics appoints Sedermera Fondkommission as liquidity provider for the company´s share

Regulatory pressrelease

The liquidity providing commences on June 17, 2021

Read more

Communique from annual general meeting in prostatype genomics AB (publ)

Regulatory pressrelease

The annual general meeting in Prostatype Genomics AB (publ), corp. reg. no 556726-0285 (the “Company”) was held on June 16, 2021 by postal voting whereby the shareholders resolved on the following matters.

Read more

Prostatype Genomics strengthens customer offer and logistics with switch to new contract manufacturer Minerva Biolabs

Non-regulatory pressrelease

Prostatype® will be offered as a dry powder solution

Read more