Ej regulatorisk

Viktig information beträffande Prostatype Genomics AB (publ) börsvärde på vissa hemsidor

 

Prostatype Genomics AB (”Bolaget”) meddelar på förekommen anledning att en del ekonomisajter vilka tillhandahåller tjänster som aktiedata och annan bolagsinformation, till exempel Avanza, Nordnet och Dagens Industri, i bolagsvärderingen inkluderar värdet av bolagets pågående emission som om den vore fulltecknad till aktuell dagskurs. Det ger naturligtvis en felaktig bild av Bolagets verkliga värde.

Situationen är enligt uppgift ett ”standardförfarande” vilket innebär att Bolagets värde innan utfallet av emissionen är avslutad är missvisande. Det är olyckligt men ingenting som Bolaget kan påverka.

För dagsaktuell värdering (”pre-money”) föreslår Bolaget nuvarande och potentiella nya aktieägare att exkludera de 1 194 600 070 möjliga nya aktierna i pågående företrädesemission från värdet som presenteras till exempel på ekonomisajter som Dagens Industri, Avanza och Nordnet.

Ett konkret exempel är att om värderingen av Bolaget på till exempel Avanza, Nordnet och Dagens Industri anges till 80 MSEK så ska detta värde reduceras med 71.8 MSEK vilket i exemplet ger ett dagsaktuellt marknadsvärde på 8.2 MSEK. Det torde sätta investeringsmöjligheten i Prostatype Genomics i ett annat ljus.

För extra tydlighet – Bolagets registrerade antal aktier är 119 460 007 st och möjligt antal aktier vid fulltecknad emission kan bli 1 314 060 077 st. Teckningskurs i pågående emission är 0,40 kr per unit. Varje unit innehåller 10 stycken aktier á 0,04 kronor samt och 4 stycken vederlagsfria teckningsoptioner.

Information om pågående emission är kommunicerad i tidigare pressmeddelanden och finns även tillgänglig på Bolagets hemsida https://www.prostatypegenomics.com/.

Vi beklagar den uppkomna situationen vilken helt ligger utanför Bolagets egen kontroll.

För ytterligare information, kontakta gärna Bolaget på info@prostatypegenomics.com alternativt på telefon 08-20 87 00.