Ej regulatorisk

Prostatype[®] uppvisar starka resultat i asiatisk pilotstudie

-Utvald för presentation på den kinesiska urologiföreningens nationella kongress

Med den andra oberoende pilotstudien i  Östasien som uppvisar solid  klinisk prestanda, undersöker Prostatype Genomics nu kommersialiseringsmöjligheter i regionen.

Den senaste studien genomfördes i Kina i samarbete med Nanjing Drum Tower University Hospital, Jiangsu, och Prostatype Genomics partner GloriousMed baserad i Shanghai. Studien indikerar att den kliniska prestandan av Prostatype® i  östasiatisk befolkning ligger  i linje med de resultat som tidigare uppvisats i flera studier i kaukasiska populationer.

Stark prediktiv prestanda

Totalt ingick 108 patienter i pilotstudien. Samtliga patienter som antingen avled av prostatacancer eller utvecklade metastaser identifierades som "högriskpatienter" enligt Prostatype®  P-score. P-score är algoritmen som utvecklats av Prostatype Genomics där genetisk information mäts på de gener som enligt bolagets forskning är starkast kopplade till utvecklandet av aggressiv prostatacancer. Den genetiska informationen adderas till andra kliniska parametrar för att på ett effektivare sätt kunna avgöra om en patient behöver genomgå en radikal behandling eller inte. Dessutom nedgraderades mer än 26 % av patienterna (totalt 28 patienter) från en högre riskgrupp till en lägre riskgrupp vilket är av stor klinisk betydelse då denna gradering avgör hur och om en patient ska behandlas eller inte. Medianuppföljningstiden i denna studie var 5,3 år från diagnostillfället.

Fredrik Persson, Prostatype Genomics VD kommenterar: "Denna studie är unik då den är den största som utförts på en östasiatisk befolkning och den första med fullständiga uppföljningsdata. Prostatype® kan hjälpa östasiatiska patienter som önskar en optimal behandling av sin prostatacancer. Vi är glada att återigen kunna dra slutsatsen att Prostatype® presterar mycket bra med stark prediktiv kraft, denna gång i en östasiatisk befolkning. Dessa resultat stärker den vetenskapliga grunden i den fortsatta resan för Prostatype Genomics i regionen då data från studien ligger väl i linje med de data vi redan har sett och tidigare kommunicerat från den pågående studien i Taiwan, vilken självklart också är utförd i  östasiatisk befolkning. Vi förväntar oss att kunna presentera ytterligare data från den pågående valideringsstudien i Taiwan innan årets slut”.

Vi har nu slutfört två oberoende pilotstudier i Östasien som visar att den kliniska prestandan för Prostatype®är mycket robust. Baserat på de goda resultaten från den pågående större studie som för närvarande genomförs i Taiwan, ser vi positivt på de möjligheter som dessa resultat ger Prostatype Genomics på den stora och kommersiellt intressanta marknaden i Östasien. Vi undersöker just nu de specifika kommersialiseringmöjligheterna i regionen tillsammans med olika partners. De pågående utmaningarna med Covid-19 i Kina och andra länder i regionen, inklusive svårigheter att resa tillvissa länder, kommer att avgöra hur snabbt vi kommer att kunna gå vidare på denna specifika marknad”.

Resultaten av studien kommer att presenteras på den kinesiska urologiföreningens nationella kongress den 21-25 september av Dr Zhang Shun från Nanjing Drum Tower Hospital.