Regulatoriskt pressmeddelande

Prostatype Genomics publicerar månadsbrev och bolagets nettoomsättning för tredje kvartalet 2023

Prostatype Genomics publicerar idag ett månadsbrev med en bolagsuppdatering av vd Fredrik Persson samt en lång intervju med CMO Gerald Andreoli om den kliniska verksamheten i USA som inkluderar en stor pågående klinisk valideringsstudie. Bolaget meddelar samtidigt att nettoomsättningen för det tredje kvartalet 2023 uppgick till cirka 530 TSEK, jämfört med 109 TSEK för samma period föregående år.

Prostatype Genomics kommer från och med december 2023 att publicera månatliga nyhetsbrev för att ge mer omfattande information till aktieägare, investerare och andra intressenter om bolagets verksamhet och framsteg. Detta förväntas även till viss del väga upp att bolaget har övergått till halvårsrapportering som en del av bolagets tidigare kommunicerade effektiviseringsprogram.

December månads nyhetsbrev innehåller följande:

Bolagsuppdatering med vd Fredrik Persson
Fredrik kommentarer bland annat bolagets nettoomsättning (global försäljning) om cirka 530 TSEK under det tredje kvartalet, som är bolagets högsta för ett enskilt kvartal hittills om än från låga nivåer, uppstarten av den kliniska valideringsstudien i USA, nyligen uppnådda milstolpar i multicenterstudien i Spanien, en pågående studie vid Akademiska sjukhuset i Uppsala, implementering av kommunicerat effektiviseringsprogram samt den pågående företrädesemissionen.

Långläsning – Intervju med Prostatype Genomics CMO Gerald Andriole om bolagets kliniska strategi i USA
Bolagets CMO Gerald “Jerry” Andriole berättar ingående om Prostatype Genomics ambitiösa kliniska strategi i USA, inklusive den pågående stora kliniska valideringsstudien som utgör det viktigaste projektet på vägen mot att erhålla godkännande för kostnadstäckning (reimbursement) av Medicare. Intervjun ger även information om hur Jerry ser på användningen av prognostiska biomarkörer vid prostatacancer, vad de bidrar med som beslutsunderlag, och varför marknaden i USA är så mycket mer utvecklad jämfört med Europa.

För att läsa nyhetsbrevet, samt prenumerera på kommande utgåvor, klicka på följande länk:
https://bit.ly/progendec23sve

Bolaget vill även lyfta fram en nyligen genomförd filmad presentation med bolagets vd som nås via denna länk: youtu.be/SZYbwDNQzho

Samtliga filmade presentationer, intervjuer, artiklar och information om den pågående företrädesemissionen samlas på bolagets emissionswebbsida som nås via följande länk: www.ii.se/progen2311/

Prostatype Genomics emissionswebbsida och nyhetsbrev tas fram i samarbete med IR-kommunikationsbyrån Honeybadger, www.honeybadger.se.

För mer information, vänligen kontakta:

Fredrik Persson, VD Prostatype Genomics AB
Telefon: 073 049 77 01
E-post: fredrik.persson@prostatypegenomics.com

Om Prostatype Genomics AB

Prostatype® är ett gentest som finns tillgängligt för patienter och behandlande urologer som ett kompletterande beslutsunderlag inför frågeställningen behandling eller inte behandling av prostatacancer. Testet är utvecklat av en forskargrupp på Karolinska Institutet och tillhandahålls av Prostatype Genomics AB.

 

 

 

 

 

 

 

Denna information är sådan som Prostatype Genomics AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (EU nr 596/2014). Informationen lämnades, genom angiven kontaktpersons försorg, för offentliggörande 2023-12-21 18:33 CET.