Ej regulatorisk

Ett samarbetsavtal undertecknat mellan Rendong Medical och Prostatype Genomics

Den 15 oktober 2020 undertecknade Prostatype Genomics AB (nedan kallat "Prostatype Genomics") och Rendong Medical Technology Co., Ltd. (nedan kallat "Rendong Medical") ett avtal för att inleda kommersialiseringsprocessen av Prostatype® i Kina (exklusive Hongkong, Taiwan och Macao).

Detta samarbete startar med en multicenterstudie med retrospektiv validering, ledd av Rendong Medical. Målet är att verifiera det prognostiska värdet av Prostatype® som ett ledande riskklassificeringssystem för diagnostiserade prostatacancerpatienter. Genom att mäta aktiviteten i de tre stamcellsgener som är starkast kopplade till mortalitet i prostatacancer ger Prostatype® sjukvård och patienter en individualiserad objektiv överlevnadsprognos vilket ger ett säkrare underlag vid beslutet om eventuell radikal behandling. Detta kan rädda liv och minska överbehandling med livskvalitetssänkande bieffekter såsom impotens och inkontinens.

– Samarbetet med Rendong Medical är ett viktigt steg i Prostatype Genomics utveckling och marknadsföring av Prostatype® på den kinesiska marknaden där utmaningarna med prostatacancer tyvärr växer i omfattning då allt fler patienter diagnostiseras. Samarbetet ligger helt i linje med den strategi Prostatype Genomics utarbetat och vår övertygelse är att Prostatype® kommer att fylla en viktig plats i diagnostik och prognostik för patienter som lider av prostatacancer också i Kina. Vi valde Rendong Medical som vår samarbetspartner då de är en ledande leverantör av genetiska testlösningar i Kina med ett väl utbyggt kontaktnät inom akademin och bland potentiella kunder. Vi är övertygade om att vi tillsammans med Rendong Medical ytterligare kommer påvisa det prognostiska värdet av Prostatype® vilket blir en viktig byggsten för vår vidare expansion i övriga Asien, säger Fredrik Persson, VD på Prostatype Genomics AB.

Rendong Medical är en av Kinas ledande leverantör av genetiska testlösningar och en marknadsledare inom tumörgenetisk testning i urinvägarna. Rendong Medical har internationellt sedan tidigare bland annat ett nära samarbete med ledande medicinska universitet och vetenskapliga forskningsenheter som tex Johns Hopkins University och Mayo Medical Center i USA.