Regulatoriskt pressmeddelande

Prostatype Genomics presenterar kvartalsrapport

Prostatype Genomics AB har idag publicerat sin kvartalsrapport för det andra kvartalet omfattande tidsperioden 1 april 2023 till och med 30 juni 2023. Bolaget meddelar också prognos att försäljningsutvecklingen kommer att återgå till positiv trend under det tredje kvartalet. Rapporten finns tillgänglig på företagets hemsida.

Kvartal 2 (1 april – 30 juni 2023) sammanfattat

Perioden 1 jan – 30 juni 2023 sammanfattat

VD har ordet

Årets andra kvartal innebar fortsatt kraftfull satsning på en snabb USA-lansering parallellt med att flera viktiga steg togs mot en bredare kommersiell närvaro på flera av våra prioriterade europeiska marknader. Efter försäljningstillväxt flera kvartal i rad så föll Q2 ut lite lägre, vilket förklaras av timing-faktorer då flera köpordrar kom in precis i början av Q3. Vi vet följaktligen redan nu att Q3 kommer att falla ut betydligt bättre och vara mer i linje med den försäljningstillväxt vi sett det senaste året. Även om vi ännu inte riktigt är där vi vill vara så är trenden i försäljningstillväxten fortsatt positiv vilket förstås är glädjande.

I och med rekryteringen av Steve Gaal som President och ansvarig för vårt amerikanska dotterbolag har vi etablerat de nödvändiga förutsättningarna för den kommunikation med myndigheter som krävs för att vårt inträde på den amerikanska marknaden blir så snabb, kostnadseffektiv och förmånlig som möjligt. Detta arbete har accelererat under kvartalet där vi haft inledande möten med Medicare vilket är den del av den amerikanska sjukvårdsmarknaden som avgör om en produkt ska ingå i det offentliga amerikanska ersättningssystemet eller inte. Det har varit mycket givande möten med snabb och konkret feedback på hur Prostatype Genomics bäst ska agera för att omfattas av Medicares ersättningssystem. Vi har, till skillnad från i Europa, fördelen av att inte vara först ut på den amerikanska marknaden då andra bolag som tillhandahåller liknande tester som Prostatype® gjort resan före oss. Vår strategi är inte att göra något annorlunda eller speciellt i förhållandet till våra konkurrenter utan följa den praxis och de upplägg som visat sig fungera historiskt för att säkerställa att Prostatype® så snart som möjligt kommer ersätta de patienter som använder produkten.

Diskussionerna har inledningsvis förts på en hög vetenskaplig nivå och det har varit avgörande att ha stöd av professor Gerald Andriole, som i våras utsågs till Chief Medical Officer för Prostatype Genomics både i USA och globalt. Den respekt som professor Andriole åtnjuter i USA som både kliniker och forskare betyder mycket för Prostatype Genomics vidare tillväxt på den marknaden. Med över 35 års erfarenhet från ledande amerikanska institutioner inom urologi, och med över 450 peer-review-publikationer, skänker professor Andreoli minst sagt en viss tyngd när man diskuterar med amerikanska myndigheter.

Sammanfattningsvis är det full fart framåt i USA, med pågående diskussioner med både myndigheter och kommersiella partners, samtidigt som vi medverkar i de viktiga urologiska kongresser som regelbundet hålls runt om i landet. När jag skriver dessa rader så har jag precis återvänt till Sverige efter att ha representerat Prostatype Genomics på en urologikongress i USA. Vi fortsätter att bygga upp vårt nätverk med ledande amerikanska urologer där bland annat det första amerikanska advisory board-mötet gällande Prostatype® genomförts med flera av USA:s ledande urologer närvarande. Deras feedback är och kommer att vara ovärderlig för oss framöver, då de urologer som deltog i mötet har lång erfarenhet av att använda biomarkörer liknande Prostatype®.

Nästa konkreta steg i Prostatype Genomics amerikanska etablering blir att avsluta redan inledda förhandlingar med lämplig laboratoriepartner i USA (så kallad CLIA-partner) vilket är en pusselbit som behöver vara på plats sett ur Medicares synvinkel. Vi är fortsatt i flera intressanta diskussioner och hoppas kunna komma överens med rätt partner under kommande kvartal. Som jag tidigare nämnt så är beslutet gällande val av CLIA-partner en avgörande milstolpe för bolagets del varför styrelse och ledning noggrant behöver utvärdera de alternativ som finns tillgängliga både ur ett kort- och långsiktigt perspektiv.

På våra prioriterade marknader i Europa börjar vi se att det stora intresse många sjukhus och laboratorier visat för Prostatype® har övergått i konkreta åtgärder. Under våren har vi initierat studier med ledande aktörer på flera marknader, bland annat i Italien och Spanien, samtidigt som våra samarbeten med stora laboratoriepartners fördjupats. Ett exempel på detta är att Emilie Berglund, Chief Technology Officer hos Prostatype Genomics, nyligen genomfört certifieringar på plats hos flera laboratorier runt om i Europa, som nu alltså kan utföra hela processen med provtagning och analys på ett kvalitetssäkrat sätt. Detta är helt i linje med vår strategi att arbeta med ledande samarbetspartners på prioriterade marknader, och på så sätt möjliggöra en snabb expansion så kostnadseffektivt som möjligt.

Avslutningsvis fortsätter vi outtröttligt att arbeta vidare med att fortsätta stärka vårt vetenskapliga fotavtryck i form av flera pågående valideringsstudier med Prostatype® både i USA och Europa. Vi väntar spänt på utfallet av dessa studier och även om valideringsstudier mer kan beskrivas som marknadsaktiviteter, och inte genomförs för att undersöka om produkten fungerar eller inte, så var det både glädjande och intressant att en av USA:s ledande urologer under avslutningen på nyss genomförd kongress ställde sig upp inför sina kollegor och konstaterade att ”The Prostatype® data is very impressive”!

Tack för att ni följer med oss på resan, och håll gärna koll på vår hemsida, www.prostatypegenomics.com och ta del av våra spännande nyheter framöver!

Fredrik Persson

VD Prostatype Genomics AB

Solna 17 augusti 2023

Denna information är sådan som Prostatype Genomics AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (EU nr 596/2014). Informationen lämnades, genom angiven kontaktpersons försorg, för offentliggörande 2023-08-17 08:00 CET.