Ej regulatorisk

Prostatype Genomics medverkar idag i livesänd presentation med BioStock

Idag medverkar Prostatype Genomics AB (”Prostatype Genomics”) i en direktsänd presentation med BioStock. Prostatype Genomics genomför en pågående emission av units (aktier och vidhängande vederlagsfria teckningsoptioner) om totalt cirka 79,8 MSEK inför planerad notering på Nasdaq First North Growth Market. Teckningstiden löper till och med den 1 oktober 2020.

Investerarpresentation

Bolagets VD Fredrik Persson kommer idag, den 23 september 2020, kl. 14.00, presentera verksamheten och framtidsplanerna via en livestreamad webbsändning tillsammans med BioStock.

Presentationen spelas in och kommer att vara tillgänglig efter webbsändningen.

Finansiell och legal rådgivare

Sedermera Fondkommission agerar finansiell rådgivare och Markets & Corporate Law Nordic AB agerar legal rådgivare i nu pågående emission av units samt planerad notering.

För mer information om emissionen och den planerade noteringen, vänligen kontakta:

Sedermera Fondkommission

Telefon: +46 (0) 40 615 14 10

E-post: info@sedermera.se

För mer information om Prostatype Genomics, vänligen kontakta:

Fredrik Persson, VD

Telefon: +46 (0) 73 049 77 01

E-post: fredrik.persson@prostatypegenomics.com