Regulatoriskt pressmeddelande

Prostatype Genomics presenterar kvartalsrapport

Prostatype Genomics AB har idag publicerat sin kvartalsrapport för det andra kvartalet omfattande tidsperioden 1 april 2022 till och med 30 juni 2022. Rapporten finns tillgänglig på företagets hemsida (https://www.prostatypegenomics.com/press-news/).

Kvartal 2 (1 april –30 juni 2022) sammanfattat

Väsentliga händelser under det andra kvartalet

Händelser efter periodens utgång

VD har ordet

För Prostatype Genomics kan andra kvartalet 2022 sammanfattas med:
Höga aktivitetsnivåer, uthållighet och emellanåt viss frustration!

På de prioriterade europeiska marknaderna  har vi framförallt fokuserat  på  att intensifiera arbetet med att presentera studier och etablera nya kommersiella samarbeten. Bland annat inledde vi i april ett mycket spännande projekt tillsammans med Urologimottagningen Capio Specialistcenter i Solna, vilket gav patienter och läkare omedelbar tillgång till gentestet Prostatype®. Även i Tyskland, Spanien och Italien ser vi i våra möten ett ökat intresse från ledande kliniker och urologer, och flera spännande samarbeten är på gång. Dessa framgångar kommer efter intensivt och enträget arbete med att bearbeta de många olika nivåer av beslutsfattare inom vården som finns på europeisk och nationell nivå. Men den inbyggda trögheten i dessa system av hierarkiska godkännanden och rekommendationer bromsar tyvärr upp hastigheten med vilken innovativa teknologier kan komma europeiska patienter till godo. Detta leder till att vi ofta upplever en känsla av frustration eftersom processerna många gånger tar längre tid än vad som kan tyckas motiverat men som samtidigt krävs rent regulatoriskt och logistiskt. Därför krävs det en fortsatt hög energinivå och uthållighet av oss anställda, styrelse och aktieägare innan försäljningen kommer igång på allvar. Även om urologer på flera håll i Europa tydligt kommunicerar en önskan att komma igång med Prostatype® är det en mängd praktiska delar som ska falla på plats innan det verkligen kan ske. Det viktigaste av allt är dock att det kliniska behovet av Prostatype® är fortsatt orubbat. Vi får dagligen höra från kunder om utmaningarna om att välja rätt behandling till patienterna och att Prostatype® är ett välkommet tillskott i arsenalen vilket förstås stärker oss i vårt arbete.

Om vi jämför med vår andra huvudmarknad, USA, ser vi glädjande nog en helt annan situation.

I mitten av maj deltog vi i vad som visade sig bli det mest spännade evenemanget på mycket länge, American Urology Association Meeting 2022 i New Orleans.  Den kliniska studien med Prostatype® som genomförts på Akademiska Sjukhuset i Uppsala blev utvald för presentation inför en publik av ledande urologer från hela världen vilket förstås var mycket glädjande och ledde till ett flertal intressanta diskussioner med amerikanska urologer liksom med tänkbara kommersiella partners. Vi kan redan se att USA kommer att bli en viktig marknad för Prostatype Genomics, med stor sannolikhet den viktigaste av alla.

Både under vår presentation och i de samtal och möten vi hade under veckan framkom det mycket klart hur långt den amerikanska vården och amerikanska urologer har kommit när det gäller att använda gentisk testning som en naturlig del i vårdkedjan vid diagnosticerad prostatacancer. Istället för att förklara och diskutera fördelarna med prognostiska tester generellt kunde vi gå direkt på våra konkreta produktfördelar och vi fick omedelbart gehör. Den amerikanska vården har enormt starka kommersiella drivkrafter och en av fördelarna med det är att man är oerhört öppen för att hitta och implementera nyheter.  Kan man då som vi kan, erbjuda en riktig win-win, något som hjälper patienterna samtidigt som det ökar klinikernas lönsamhet och reducerar den totala vårdkostnaden, är det inte svårt att få åhörarna rejält intresserade.

I vår förra kvartalsrapport berättade jag lite om hur vi påbörjat vår USA-satsning, med det helägda dotterbolaget Prostatype Genomics, Inc redan etablerat. Som ni kanske förstår innebar våra möten under AUA att vi blev ännu mer motiverade att accelerera satsningen och under sommaren har vi arbetat intensivt för att identifiera de nyckelresurser vi behöver, både för att hitta exakt rätt personer till bolaget och för att genomföra de nödvändiga valideringsstudierna med rätt partners. På båda dessa områden kommer vi mycket snart att återkomma med spännande och värdeskapande nyheter.

För att finansiera det intensifierade marknadsarbetet i Europa samtidigt som vi på allvar etablerar en amerikansk närvaro genomförde vi under sommaren en företrädesemission som avslutades den 20 juli. Emissionen tecknades till nästan 80% av existerande aktieägare som sedan fylldes upp till 100% med hjälp av externa garanter. Totalt tillfördes bolaget 22,5 miljoner före emissionskostnader. Med en stark ekonomisk position och mycket spännande signaler från marknaderna både i Europa och USA ser vi fram emot en spännande höst med mycket positiva nyheter!

Fredrik Persson

VD

Solna 18 augusti 2022

Denna information är sådan som Prostatype Genomics AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (EU nr 596/2014). Informationen lämnades, genom angiven kontaktpersons försorg, för offentliggörande 2022-08-18 08:00 CET.