Ej regulatorisk

Prostatype® P-score och prognostisk utvärdering av prostatacancer presenteras vid världens största urologimöte

-Resultat av studie från Skånes universitetssjukhus utvald att presentera under American Urology Congress 2021

American Urology Association 2021 är det största och viktigaste mötet för urologer i världen, och Prostatype Genomics är mycket stolta över att att vår poster på den kliniska valideringsstudien i Skåne avseende P-Score  har valts ut för att presenteras.

Lidi Xu, teknikchef på Prostatype Genomics kommenterar ”Vi är mycket glada över denna nominering, över- och underbehandling av patienter med prostatacancer är vanligt och ett stort problem för vården i allmänhet, men framför allt för patienterna . Att få presentera och diskutera Prostatype® och P-score inför världens ledande urologer är ett utmärkt tillfälle att hjälpa till att optimera riskbedömningen av prostatacancer ”.

Studie från Skånes universitetssjukhus

Studien ”P -score baserad på tre embryonala stamcellsgener förbättrar prognostisk utvärdering för metastasering och död vid prostatacancer – en retrospektiv valideringsstudie” omfattade en kohort av 716 patienter diagnostiserade med PCa med hjälp av kärnnålsbiopsi, från januari 2008 till december 2010 på Skåne Universitetssjukhus, med uppföljningstid 8-10 år efter diagnos. Detta är första gången studiens resultat presenteras baserat på betygssystemet ISUP. P-score har visat betydligt bättre förutsägelseförmåga för prostatacancer-specifik död och metastasering än EAU-riskklassificering. Totalt omklassificerades 30% av patienterna till lägre riskgrupper medan 4% av patienterna till högre riskgrupper jämfört med EAU -riskklassificeringen, vilket innebär att behandlingsbeslutet ändras.Fredrik Persson, VD för Prostatype Genomics, kommentarer; "Vi är mycket stolta över detta erkännande, att bli utvalda av ledande experter att presentera inför de bästa urologerna i världen är ett fantastiskt tillfälle och en bekräftelse för potentialen i Prostatype® -testet".

 

Om Prostatype® och P-score

Prostatype Genomics P-score är en algoritm som innehåller tre geners signatur och tre kliniska parametrar. Genom att kombinera traditionella kliniska riskfaktorer med prognostiska biomarkörer härledda från den ursprungliga prostatabiopsin erbjuder Prostatype®-testsystemet en P-score, vilket förbättrar prognostisk utvärdering kraftigt, och ger viktig input i behandlingsbedömningen.

Attachments

Release