Ej regulatorisk

Inlösen av TO 2 registrerad på Bolagsverket

Prostatype Genomics AB (”Prostatype Genomics” eller ”Bolaget”) kan idag meddela att den nyligen genomförda optionsinlösen av teckningsoptioner av serie TO 2 registrerats på Bolagsverket.

Totalt nyttjades 2 622 teckningsoptioner av serie TO 2 under perioden 9-30 mars 2023. Bolagsverket har nu registrerat optionsinlösen och efter registrering uppgår antalet aktier i Bolaget till 22 862 119 aktier och aktiekapitalet till 1 371 727,14 SEK.

Konvertering från interimsaktier till ordinarie aktier förväntas ske omkring den 18 april 2023 och ordinarie aktier förväntas vara synliga på varje tecknares depå cirka två bankdagar därefter.

För ytterligare information om TO 2, vänligen kontakta
Sedermera Corporate Finance AB
Telefon: +46 (0) 40 615 14 10
E-post: cf@sedermera.se
Hemsida: www.sedermera.se

Nordic Issuing AB
Telefon: +46 (0) 40 632 00 20
E-post: info@nordic-issuing.se
Hemsida: www.nordic-issuing.se

För mer information om Prostatype Genomics, vänligen kontakta
Nicklas Rosendal
nicklas.rosendal@prostatypegenomics.com

Certified Advisor
Svensk Kapitalmarknadsgranskning AB, 011-32 30 732, ca@skmg.se

Prostatype® är ett gentest som finns tillgängligt för patienter och behandlande urologer som ett kompletterande beslutsunderlag inför frågeställningen behandling eller inte behandling av prostatacancer. Testet är utvecklat av en forskargrupp på Karolinska Institutet och tillhandahålls av Prostatype Genomics AB.