Ej regulatorisk

Prostatype Genomics presenterar kvartalsrapport

Prostatype Genomics AB har idag publicerat sin kvartalsrapport för det femte kvartalet under bolagets förlängda räkenskapsår omfattande tidsperioden 1 juli 2020 till och med 30 september 2020. Bolagets förlängda räkenskapsår sträcker sig från 1 juli 2019 till 31 december 2020. Rapporten finns tillgänglig på företagets hemsida.

VD Fredrik Persson kommenterar:

”Föregående kvartal har med stor sannolikhet varit det mest händelserika och omfattande kvartalet i Prostatype Genomics historia. De viktigaste och mest omfattande aktiviteterna har naturligtvis genomförts med anledning av Bolagets förestående notering på Nasdaq First North Growth Market vilken kommer att ske under det sista kvartalet i år. Det är med stor glädje vi kan konstatera att emissionen av Units som avslutades 1 oktober 2020, bestående av aktier och vidhängande vederlagsfria optioner, tecknades till totalt ca 79,8 MSEK före emissionsutgifter och kompensation till konvertibelägare och brygglånefinansiärer. Emissionen i oktober utgör 37,5 MSEK och de vidhängande teckningsoptioner utgör vid full teckning, i februari 2022, 42,3 MSEK. Det är också mycket roligt att få hälsa de nästan 1400 nya aktieägarna välkomna till Prostatype Genomics. Jag ser med stor förväntan fram mot att tillsammans med alla nya och gamla aktieägare växla upp verksamheten ytterligare.

Behovet av att kunna bedöma prostatacancerns utveckling för den individuelle patienten är enormt stort och genom vårt Prostatype® Test Kit kan vi bidra till att ge patienter bättre livskvalitet samtidigt som vi minskar kostnaderna för sjukvården. Bolaget har utarbetat tydliga milestones för hur potentialen för Prostatype® effektivast ska låsas upp där vi har två huvudsakliga fokusområden. Det första är att nu på allvar starta den kommersiella lanseringen av produkten vilket kommer att ske på identifierade marknader. Vi behöver också förstärka vårt vetenskapliga fotavtryck där diskussioner redan initieras med flera potentiella samarbetspartners. Vi kan konstatera att den redan avslutade externa studie som genomförts av Skånes Universitetssjukhus redan inom en snar framtid kommer att kompletteras med två ytterligare externa studier vilka just nu genomförs av Akademiska Sjukhuset i Uppsala och välrenommerade Cheng Gung Memorial Hospital i Taipei, Taiwan.

För att kunna komma vidare i utvecklingen av Bolaget är en expansion av organisationen central. Det är därför med stor glädje vi kan konstatera att tre nyckelrekryteringar genomförts under kvartalet. Vi hälsar George Skinner och Alex Kypriotis, vilka utgår från Tyskland respektive England, välkomna till Prostatype Genomics. Både George och Alex har omfattande erfarenhet från Life Science-området kombinerat med viktiga personliga internationella nätverk, vilket på bästa sätt kommer bidra till att våra målsättningar gällande försäljning och uppbyggnad av distributionskanaler kommer att kunna förverkligas enligt de planer som föreligger. Jag vill också hälsa Michael av Winklerfelt välkommen till Prostatype Genomics i tjänsten som CFO. Michael tillträder sin tjänst inom kort. Michaels erfarenhet av arbete i noterade bolag kombinerat med hans breda operativa erfarenhet i USA, Kina och Europa kommer också att bidra till att Bolaget kan utvecklas på önskat sätt.

Rent operativt så har det femte kvartalet under det förlänga räkenskapsåret (motsvarande det tredje kvartalet kalenderåret 2020) inneburit flera starka värdeskapande händelser för Prostatype Genomics. Detta ska ses i ljuset av att den pågående corona-pandemin också påverkar Bolaget med smärre förseningar för vissa projekt, framförallt tillgängligheten hos våra kunder och inställda kongresser. Arbetet med att hitta den bästa tekniska molnbaserade lösningen för Prostatypes programvara har tagit stora steg framåt vilket kommer att förbättra tillgängligheten för kunder oavsett var de befinner sig och förstärka vårt produkterbjudande. Ett annat viktigt projekt är att kunna erbjuda Prostatype® på kompletterande laboratorieplattformar. Också detta arbete kommer underlätta den globala introduktionen av Prostatype®.”

För mer information, vänligen kontakta Fredrik Persson, VD på Prostatype Genomics AB,

fredrik.persson@prostatypegenomics.com, 073 049 77 01.