Ej regulatorisk

Idag är första dag för handel i Prostatype Genomics på Nasdaq First North Growth Market

Idag, den 3 november 2020, inleds handeln i Prostatype Genomics AB:s (”Prostatype Genomics” eller ”Bolaget”) aktier och teckningsoptioner av serie TO 1 på Nasdaq First North Growth Market (”First North”). Aktien handlas under kortnamnet PROGEN, med ISIN-kod SE0014684569, och Bolagets teckningsoption av serie TO 1 handlas under kortnamnet PROGEN TO 1, med ISIN-kod SE0014956462.

Emission inför notering

Inför noteringen på First North genomförde Prostatype Genomics en emission av units som tecknades till 205 procent och som tillförde Bolaget en emissionslikvid om totalt cirka 37,5 MSEK före emissionskostnader och kvittning av tidigare erhållet konvertibellån, brygglån samt premieersättning till units. Genom emissionen tillfördes Bolaget cirka 1 400 nya aktieägare.

Finansiell och legal rådgivare

Sedermera Fondkommission har agerat finansiell rådgivare och Markets & Corporate Law Nordic AB har agerat legal rådgivare i samband med emissionen av units och noteringen på First North.

Certified Adviser

Svensk Kapitalmarknadsgranskning AB

Telefon: +46 (0) 11 32 30 732

E-post: ca@skmg.se

För mer information om noteringen, vänligen kontakta:

Sedermera Fondkommission

Telefon: +46 (0) 40 615 14 10

E-post: info@sedermera.se

För mer information om Prostatype Genomics, vänligen kontakta:

Fredrik Persson, VD

Telefon: +46 (0) 73 049 77 01

E-post: fredrik.persson@prostatypegenomics.com