Ej regulatorisk

Chundsell Medicals erbjuder Sveriges landsting hjälp med att prioritera rätt prostatacancerpatienter under Covid-19

I ett nytt förslag till landets landsting erbjuder Chundsell sitt test Prostatype till ett rabatterat pris för att hjälpa dem att prioritera rätt patienter för radikal behandling.

Den pågående Coronapandemin gör av förklarliga skäl att de rekommendationer som finns i det nationella vårdprogrammet för prostatacancer inte kan följas. Handläggningen av personer med misstänkt eller känd prostatacancer påverkas av det stora vårdbehovet för de personer som har insjuknat av coronavirus och av minskade sjukvårdsresurser på grund av sjukfrånvaro. Verksamhetsansvariga måste identifiera vilka patientgrupper som kan handläggas enligt vårdprogrammet och vilka som bör få sin vård anpassad till de rådande förhållandena under pandemin.1 Att kategorisera patienter i rätt riskgrupp är alltid viktigt, men är under rådande omständigheter ännu viktigare. Det prognostiska gentestet Prostatype kan hjälpa vården att prioritera rätt patienter, så att de som verkligen behöver behandling får det.

De senaste åren har det tillkommit tester som kan komplettera dagens kliniska verktyg för att bättre identifiera de män som inte behöver en behandlingskrävande prostatacancer. Ett sådant test är Prostatype, som genom ett gentest med hjälp av celler från redan taget vävnadsprov ger ett mått på hur aggressiv prostatacancern är. Det ger ett bättre underlag inför det livsviktiga beslutet om behandling eller om behandling inte är nödvändig. Prostatype är framtaget av Chundsell Medicals AB och är ett resultat av mångårig forskning på Karolinska Institutet.  -Behandling räddar liv om de patienter som verkligen behöver vård får det när de behöver det. Om väntan blir för lång kan det vara för sent. Prostatype visar hur aggressiv, eller icke aggressiv, en prostatacancer är och hjälper vården att bättre välja ut de patienter som verkligen behöver behandling eller inte. Samtidigt som trycket på vårdköerna kan minskas, minskas även överbehandlingen av prostatacancerpatienter. Med andra ord fyller Prostatype den lucka som finns då testet hjälper patienter, läkare och sjukvården att fatta ett mer informativt beslut med högre kvalitet för alla inblandade parter. Dessutom till lägre kostnader för vården vilket frigör resurser. Med vårt erbjudande vill vi hjälpa landstingen och de män som drabbats av prostatacancer under denna svåra period , säger Fredrik Persson, VD på Chundsell Medicals AB.

 

1. https://www.cancercentrum.se/globalassets/covid-19/prostata_avvikelse_24apr20.pdf