Prostatype Genomics AB är godkänt för notering på Nasdaq First North Growth Market

Prostatype Genomics AB (”Prostatype Genomics” eller ”Bolaget”) kan idag meddela att Bolaget godkänts för notering på Nasdaq First North Growth Market (”First North”). Första handelsdag i Bolagets aktier och teckningsoptioner av serie TO 1 är i morgon, tisdag, den 3 november 2020. Sedermera Fondkommission har agerat finansiell rådgivare i samband med noteringen och Markets & Corporate Law Nordic AB har agerat legal rådgivare.

Prostatype Genomics aktie kommer att handlas under kortnamnet PROGEN, med ISIN-kod SE0014684569. Bolagets teckningsoptioner av serie TO 1 kommer att handlas under kortnamnet PROGEN TO 1, med ISIN-kod SE0014956462.

Finansiell och legal rådgivare

Sedermera Fondkommission har agerat finansiell rådgivare och Markets & Corporate Law Nordic AB har agerat legal rådgivare i samband med noteringen på First North.

Certified Adviser

Svensk Kapitalmarknadsgranskning AB

Telefon: +46 (0) 11 32 30 732

E-post: ca@skmg.se

För mer information om noteringen, vänligen kontakta:

Sedermera Fondkommission

Telefon: +46 (0) 40 615 14 10

E-post: info@sedermera.se

För mer information om Prostatype Genomics, vänligen kontakta:

Fredrik Persson, VD

Telefon: +46 (0) 73 049 77 01

E-post: fredrik.persson@prostatypegenomics.com

Prostatype är ett gentest som finns tillgängligt för patienter och behandlande urologer som ett kompletterande beslutsunderlag inför frågeställningen behandling eller inte behandling av prostatacancer. Testet är utvecklat av en forskargrupp på Karolinska Institutet och tillhandahålls av Prostatype Genomics AB.