Questionnaire

Som en väldigt viktig del i vårt kvalitetsarbete ingår att fånga upp synpunkter från våra kunder. Det är givetvis frivilligt men vi skulle verkligen uppskatta ifall du kunde ta en minut av din tid för att svara på frågorna nedan. Dina svar är av stor betydelse för oss!