Ej regulatorisk

Prostatype Genomics övergår till halvårsrapportering

Bolag listade på Nasdaq First North Growth Market i Stockholm måste redovisa halvårsrapporter och kan, men behöver inte, redovisa kvartalsrapporter. Prostatype Genomics AB (publ) har tidigare redovisat kvartalsrapporter men bolaget övergår nu till att redovisa halvårsrapporter.

Anledningen till förändringen är att minska den interna administrationen och tillhörande kostnader vilket är i linje med bolagets tidigare kommunicerade effektiviseringsprogram. Bolaget kommer givetvis att hålla aktieägare i Prostatype Genomics fortsatt uppdaterade via sin hemsida gällande kommersiella och vetenskapliga framsteg.

Nästa rapport kommer att publiceras den 15 februari 2024 och avser perioden 1 januari till 31 december 2023.

En uppdaterad finansiell kalender finns tillgänglig på
www.prostatypegenomics.com/financial-calendar/.