Regulatoriskt pressmeddelande

Prostatype Genomics publicerar bokslutskommuniké för 2023

Prostatype Genomics AB publicerar idag bolagets bokslutskommuniké för helåret 2023 som inkluderar delårsrapporten för andra halvåret 2023. Bokslutskommunikén i sin helhet bifogas och kan även laddas ner på bolagets webbplats, www.prostatypegenomics.com.

Sammanfattning av andra halvåret samt helåret 2023

Andra halvåret 2023, 1 juli 2023 – 31 december 2023
• Nettoomsättningen uppgick till 908 TSEK (414)
• Rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA) uppgick till -17 797 TSEK (-14 849)
• Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till -9 938 TSEK (-16 386)
• Periodens totala kassaflöde uppgick till -9 269 TSEK (2 677)
• Resultat per aktie uppgick till -0,17 SEK (-0,71)

Helåret 2023, 1 januari 2023 – 31 december 2023
• Nettoomsättningen uppgick till 1 356 TSEK (683)
• Rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA) uppgick till -37 372 TSEK (-26 785)
• Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till -29 138 TSEK (-27 704)
• Periodens totala kassaflöde uppgick till -8 793 TSEK (-8 840)
• Resultat per aktie uppgick till -0,35 SEK (-1,27)

Vd Fredrik Person kommenterar:
– Under det andra halvåret 2023 uppnådde Prostatype Genomics betydande framsteg inom tre viktiga områden: fortsatt vetenskaplig och klinisk validering av den kliniska nyttan hos Prostatype® för optimal behandling, etablering av vår testningstjänst på utvalda marknader i Europa och Asien samt etablering av testningstjänsten i USA. Vi noterar också en fortsatt försäljningsökning i Europa och i Taiwan även om vi fortfarande befinner oss på relativt låga nivåer. 2024 förväntas bli ett transformativt och mycket värdeskapande år för bolaget, och det inleddes med ett flertal uppnådda milstolpar i rask takt på vägen mot förväntad marknadslansering i USA senare i år.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Fredrik Persson, vd
Telefon: 073 – 049 77 01
E-post: fredrik.persson@prostatypegenomics.com

Denna information är sådan som Prostatype Genomics AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (EU nr 596/2014). Informationen lämnades, genom angiven kontaktpersons försorg, för offentliggörande 2024-02-15, kl. 08:00 CET.

Om Prostatype Genomics AB
Prostatype® är ett gentest som finns tillgängligt för patienter och behandlande urologer som ett kompletterande beslutsunderlag inför frågeställningen behandling eller inte behandling av prostatacancer. Testet är utvecklat av en forskargrupp på Karolinska Institutet och tillhandahålls av Prostatype Genomics AB.