Ej regulatorisk

Rättelse MAR- etikett – Prostatype Genomics etablerar dotterbolag i USA

Rättelsen avser MAR etiketten. Detta pressmeddelande ska vara utan MAR etikett.
Prostatype Genomics etablerar nu dotterbolag i USA, Prostatype Genomics, Inc., helägt till 100% av Prostatype Genomics AB. Det är ett viktigt steg i arbetet mot det amerikanska marknadsinträdet.

Prostatacancer är idag den näst vanligaste cancerformen bland amerikanska män, och under 2022 beräknas nästan 270.000 amerikanska män diagnosticeras med prostatacancer. En snabb etablering på den amerikanska marknaden är, tillsammans med kommersiell etablering i Europa, Prostatype Genomics fokusområden.

Snabb och effektiv väg till marknaden
Företagets gentest för prognosticering av konstaterad prostatacancer, Prostatype®, kommer att tillhandahållas som ett LDT, Laboratory-Developed Test, och marknadsföras i samarbete med ett eller flera utvalda testlab och kommersiella partners på den amerikanska marknaden. På så sätt undviks en tids- och  kostnadskrävande process som en direkt FDA-ansökan skulle innebära.

Fredrik Persson, VD för Prostatype Genomics, kommenterar: ”Det är med stor tillfredsställelse jag konstaterar att vi håller vår tidtabell och att vi nu har vårt dotterbolag på plats i USA. Det är en mycket spännande marknad, där läkare, patienter och försäkringsgivare sedan många år är vana att både använda och betala för den typ av avancerade test Prostatype representerar. Prognostiska tester vid prostatacancer täcks redan via både privata och offentliga försäkringssystem vilket förstås gör en amerikansk etablering mycket intressant ur ett kommersiellt perspektiv. Vår strategi, som bygger på att etablera oss på marknaden i samarbete med ett eller flera amerikanska så kallade CLIA-ackrediterade testlab, gör att Bolaget på ett snabbt, säkert och kostnadseffektivt sätt säkerställer att den kommersiella processen kan inledas så snart som möjligt.”

Avtal med testlab och kommersiella partners nästa steg
Processen med att hitta rätt testlab och kommersiella partners pågår för fullt, och enligt Fredrik Persson är intresset för Prostatype® stort: ”Sjukvården i USA har ett kommersiellt driv och ekonomisk medvetenhet på ett helt annat sätt än i Europa, och vår affärsmodell är mycket fördelaktigt både för oss och våra samarbetspartners.  Läkare, företrädare för laboratorier och andra kommersiella partners ser de möjligheter Prostatype® erbjuder då prognostiska test inom flera cancerområden redan är etablerade och en naturlig del i sjukvårdskedjan. Timingen är ju också perfekt för oss, då vi kommer att vara på plats under American Urology Association Annual Meeting i maj, där resultaten från den studie Akademiska sjukhuset i Uppsala genomfört med Prostatype® är utvald att presenteras. Representanter från Prostatype Genomics kommer självklart närvara för att ytterligare förstärka redan etablerade relationer med våra intressenter”.

American Urology Association Annual Meeting äger rum i New Orleans 13-16 Maj 2022, och är en de största och viktigaste sammankomsterna för urologer i världen.