Regulatoriskt pressmeddelande

Information om första dag för handel i Prostatype Genomics

Prostatype Genomics AB (”Prostatype Genomics” eller ”Bolaget”), som nyligen genomfört en framgångsrik emission av units, meddelar idag att första dag för handel i Bolagets aktier och teckningsoptioner av serie TO 1 beräknas att inledas senare är planerat. Aktier och teckningsoptioner av serie TO 1 var planerade att tas upp till handel på Nasdaq First North Growth Market (”First North”) den 27 oktober 2020, men med anledning av att godkännandeprocessen hos marknadsplatsen fördröjts samt att emissionen ännu ej registrerats på Bolagsverket behöver första dag för handel på First North senareläggas. Så snart ett besked från marknadsplatsen erhållits samt registrering skett kommer Prostatype Genomics att informera marknaden.

Den 1 oktober 2020 avslutades Prostatype Genomics emission av units, vilken tecknades till totalt cirka 76,9 MSEK, motsvarande en teckningsgrad om cirka 205 procent. Genom emissionen tillförs Bolaget cirka 37,5 MSEK före emissionskostnader och kvittning av tidigare erhållet konvertibellån, brygglån samt premieersättning till units. Bolaget tillförs genom emissionen cirka 1 400 nya aktieägare.

Certified Adviser:

Svensk Kapitalmarknadsgranskning AB

Telefon: +46 (0) 70 755 95 51

E-post: ca@skmg.se

För mer information om emissionen och den planerade noteringen, vänligen kontakta:

Sedermera Fondkommission

Telefon: +46 (0) 40 615 14 10

E-post: info@sedermera.se

För mer information om Prostatype Genomics, vänligen kontakta:

Fredrik Persson, VD

Telefon: +46 (0) 73 049 77 01 

E-post: fredrik.persson@prostatypegenomics.com

 

Prostatype är ett gentest som finns tillgängligt för patienter och behandlande urologer som ett kompletterande beslutsunderlag inför frågeställningen behandling eller inte behandling av prostatacancer. Testet är utvecklat av en forskargrupp på Karolinska Institutet och tillhandahålls av Prostatype Genomics AB. För mer information om Prostatype Genomics AB, besök www.prostatypegenomics.com.