Ej regulatorisk

Prostatype Genomics långtidsstudie med Akademiska sjukhuset i Uppsala kommer att presenteras vid AUA-konferensen i USA i maj 2024

Prostatype Genomics meddelar att interimresultaten från långtidsuppföljningsstudien med gentestet Prostatype® som genomförs av och i samarbete med Akademiska sjukhuset i Uppsala har accepterats för presentation vid den årliga AUA-konferensen (American Urological Association) i USA i maj 2024. Att bli accepterad för presentation vid denna ledande urologikonferens på världens största marknad för prognostisering av prostatacancer visar att det finns ett stort intresse för studien och den kliniska potentialen hos Prostatype® bland amerikanska forskare och urologer. En ytterligare indikation på att amerikanska urologer förstår den kliniska potentialen hos Prostatype® erhölls i februari då en vetenskaplig presentation av bolagets CMO Gerald Andreoli röstades fram som en av de främsta vid konferensen 34th Annual International Prostate Cancer Update i Vail, Colorado.

Interimresultaten från studien i Uppsala baseras på 100 av totalt upp till 500 patienter i denna unika långtidsuppföljningsstudie där prostatacancerpatienter som diagnosticerades under 1990–2001 följs upp under ca 25 års tid, och vissa fall till och med längre. Detta är den första studien någonsin med biomarkörer för prognostisering av diagnosticerad prostatacancer som genomförs med en så lång uppföljningsperiod. Studien möjliggörs av tillgång till patientregister och en mycket välbevarad biobank där även gamla vävnadsprover är möjliga att använda och analysera på nytt.

– Det ska bli spännande att presentera de lovande interimresultaten från studien vid AUA-konferensen i USA i maj och diskutera med andra forskare och urologer från hela världen. Därefter ser vi fram emot att färdigställa hela studien inklusive publicering av en vetenskaplig artikel innan årets slut. Studien har potential att ytterligare förstärka den kliniska evidensen för Prostatype® och ge stöd för en eventuell breddning till fler användningsområden, säger Pontus Röbeck, klinisk urolog och forskare vid Akademiska sjukhuset i Uppsala.

– Det stora intresset för Prostatype® bland ledande amerikanska urologer som vi märker av vid vetenskapliga konferenser är lovande, då vi nu arbetar intensivt med att teckna samarbetsavtal inför vår kommande USA-lansering under 2024, säger Prostatype Genomics vd Fredrik Persson.

Pontus Röbeck kommer att presentera Uppsala-studiens interimresultat vid AUA-konferensen. Dessutom kommer Mikael Häggman, docent vid Akademiska sjukhuset i Uppsala och som också ingår i studiens forskningsgrupp, att medverka vid konferensen och representera Prostatype Genomics i samtal med forskare, urologer och andra intressenter i egenskap av styrelseledamot i bolaget.

Då AUA-konferensen endast accepterar icke tidigare presenterad forskningsdata har forskningsteamet bakom studien och Prostatype Genomics valt att ställa in den sedan tidigare planerade presentationen av interimresultaten vid den europeiska EUA-konferensen under våren 2024. Representanter för forskningsteamet och bolaget kommer dock fortfarande att delta vid EUA-konferensen som utgör en ledande samlingspunkt för europeiska forskare och urologer med fokus på prostatacancer.

En intervju med Pontus Röbeck om Uppsala-studien kommer att publiceras i bolagets kommande nyhetsbrev med planerad publicering i slutet av februari.

För mer information, vänligen kontakta:
Fredrik Persson, VD Prostatype Genomics AB
Telefon: 073 049 77 01
E-post: fredrik.persson@prostatypegenomics.com

Om Prostatype Genomics AB
Prostatype® är ett gentest som finns tillgängligt för patienter och behandlande urologer som ett kompletterande beslutsunderlag inför frågeställningen behandling eller inte behandling av prostatacancer. Testet är utvecklat av en forskargrupp på Karolinska Institutet och tillhandahålls av Prostatype Genomics AB.